You are here

SY Kreon

Zadnja promjena:
14.01.2017
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 420

Hibrid za intenzivne uvjete proizvodnje i visok prinos kvalitetnog zrna.

Prednosti:

  • Duži, ujednačeni, kompaktni klipovi odlične kvalitete zrna (tvrdi zuban), tolerantni na bolesti (fuzarium).
  • Vrlo čvrsta stabljika. Ne poliježe.
  • Hibrid visokog potencijala prinosa.

Prinos

Prosječni prinos suhog zrna 2016.: 12.588 kg/ha; Najviši prinos suhog zrna 2016.: 15.918 kg/ha, OPG Robert Kovačević (Zrinski Topolovac)

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 18-21 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 67 000 - 80 000

Preporuka:

  • Za intenzivnu proizvodnju i berbu u zrnu i klipu.
  • Za proizvođače koji žele kvalitetno i zdravo zrno.