You are here

SY Kreon

Zadnja promjena:
29.01.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 420

 

Prinos

Najviši prinos 2017.: Belje d.d., Karanac, Osječko-baranjska županija 14.734 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19-20 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 72 000 - 75 000

Preporuka:

  • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
  • Klipom može nadoknaditi gubitak sklopa zbog čega je moguća sjetva u rjeđem sklopu ukoliko se očekuje sušna godina.
  • Brzo otpušta vlagu.
  • Odličan je izbor za proizvodnju suhog zrna.