You are here

SY Kreon

Zadnja promjena:
17.02.2020
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 420

Hibrid koji klipom nadoknađuje gubitak sklopa

Prednosti:

  • Hibrid visokog potencijala prinosa.
  • Odlični prinosi i kvaliteta zrna na dobrim tlima uz dobru agrotehniku.
  • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Čvrste stabljike.
  • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.

Preporučamo:

  • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti, najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
  • Veličinom klipa može nadoknaditi gubitak sklopa zbog čega je moguća sjetva u rjeđem sklopu ukoliko se očekuje sušna godina.
  • Odličan izbor za proizvodnju suhog zrna.

Najviši prinosi zrna hibrida SY Kreon, pokusi 2019.:

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vlage (kg/ha)
OPG Miodrag Šimić Donja Bukovica Virovitičko-podravska 16,6 12.266
OPG Josip Fičko Podravske Sesvete Koprivničko-križevačka 20,5 11.809
OPG Aleksić Veliki Zdenci Bjelovarsko-bilogorska 20,0 12.670

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 17 - 19 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 75.000 - 84.000