You are here

SY Kreon

Zadnja promjena:
03.01.2019
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 420

Odličan izbor za proizvodnju suhog zrna.

Prednosti:

  • Hibrid visokog potencijala prinosa.
  • Odlični prinosi i kvaliteta zrna na dobrim tlima uz dobru agrotehniku.
  • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Čvrste stabljike.
  • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.

Preporučamo:

  • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti, najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
  • Veličinom klipa može nadoknaditi gubitak sklopa zbog čega je moguća sjetva u rjeđem sklopu ukoliko se očekuje sušna godina.
  • Odličan izbor za proizvodnju suhog zrna.

Najviši prinosi zrna hibrida SY Kreon, pokusi 2018.:

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vlage (kg/ha)
HPŠSS Čakovec Međimurska 16,4 16.202
OPG Silvester Zbožinek Bulinac Bjelovarsko-bilogorska 17,3 15.740
Fera d.o.o. Terezino Polje Virovitičko-podravska 15,4 15.670

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 17 - 19 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): 75.000 - 84.000