You are here

SY Kreon

Zadnja promjena:
11.06.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 420

Hibrid za intenzivne uvjete proizvodnje i visok prinos kvalitetnog zrna.

Karakteristike:

 • Hibrid visokog potencijala prinosa.
 • najbolje rezultate daje na dobrim tlima uz dobru agrotehniku.
 • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
 • Čvrste stabljike.
 • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.

Namjena:

 • Za proizvodnju suhog zrna.
 • Za proizvođače koji trebaju visoko prinosan hibrid.

 

Prinos

Najviši prinos 2017.: Belje d.d., Karanac, Osječko-baranjska županija 14.734 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19-20 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 72 000 - 75 000

Preporuka:

 • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
 • Klipom može nadoknaditi gubitak sklopa zbog čega je moguća sjetva u rjeđem sklopu ukoliko se očekuje sušna godina.
 • Brzo otpušta vlagu.
 • Odličan je izbor za proizvodnju suhog zrna.