You are here

uljana repica SY Iowa

SY Iowa

Zadnja promjena:
24.07.2020
Kultura: 

Uljana repica

Prednosti:

  • Intenzivan visokoprinosan hibrid,
  • Visok prinos ulja.
  • Vrlo dobrog paketa tolerantnosti na bolesti (Phoma lingam).
  • Niskog habitusa biljke.
  • Brzog početnog porasta i ranije cvatnje.
  • Tolerantnan na polijeganje.
  • Sjeme tretirano insekticidom.

Dodatne informacije

Dozrijevanje: srednje rano

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/m²):  45 - 55