You are here

SY Florida

Zadnja promjena:
16.08.2017
Kultura: 

Uljana repica

[[{"fid":"8936","view_mode":"default","attributes":{"title":"SY Florida","height":"491","width":"746","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"SY Florida","filename_field[hr][0][value]":"sy_florida_746x491.jpg","field_file_image_desc_text[hr][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[hr][0][value]":""},"type":"media"}]]
Nova snaga za nove rekorde    

Prednosti:

  • Hibrid visokih i stabilnih prinosa.
  • Prilagodljiv na različitim tipovima tla.
  • Izražena tolerantnost na trulež korijena i stabljike (Phoma lingam).
  • Snažan vigor i brz razvoj u jesen.
  • Odlično prezimljuje.

Preporučamo:

  • Za proizvođače koji traže stabilne i visoke prinose.  
  • Za proizvodnju na različitim tipovima tla.                                

 

Dodatne informacije

Dozrijevanje: srednje rano
Preporučen sklop u sjetvi (biljaka/m2): 45-55