You are here

SY Dartona

Zadnja promjena:
11.06.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 390

Univerzalan hibrid za sve tipove tla i sve uvjete proizvodnje.

Karakteristike:

 • Izrazito visokog potencijala prinosa.
 • Intenzivan je hibrid koji najbolje rezultate daje na dobrim tlima uz dobru agrotehniku.
 • Stabilnih prinosa.
 • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
 • Čvrste stabljike.
 • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.
 • Stabilan i adaptabilan na srednje teškim i teškim tlima.

Namjena:

 • Za proizvodnju suhog zrna.
 • Za proizvođače koji trebaju prinosan hibrid.

 

Prinos

Najviši prinos 2017.: OPG Miroslav Mikec, Hemuševec, Meðimurska županija 14.198 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 18-19 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 75 000 - 79 000

Preporuka:

 • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
 • Klipom ne može nadoknaditi gubitak sklopa pa je vrlo bitna sjetva na preporučeni sklop.
 • Brzo otpušta vlagu zbog čega je bitna pravovremena ranija žetva.
 • Izbjegavati sjetvu u područjima sa prekomjernom količinom oborina i poljima na kojima se zadržava voda.