You are here

SY Dartona

Zadnja promjena:
29.01.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 390

 

Prinos

Najviši prinos 2017.: OPG Miroslav Mikec, Hemuševec, Meðimurska županija 14.198 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 18-19 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 75 000 - 79 000

Preporuka:

  • Zbog visokog potencijala prinosa i intenzivnosti najbolje rezultate postiže na dobrim tlima uz punu gnojidbu.
  • Klipom ne može nadoknaditi gubitak sklopa pa je vrlo bitna sjetva na preporučeni sklop.
  • Brzo otpušta vlagu zbog čega je bitna pravovremena ranija žetva.
  • Izbjegavati sjetvu u područjima sa prekomjernom količinom oborina i poljima na kojima se zadržava voda.