You are here

SY Chorintos

Zadnja promjena:
30.12.2021
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 350

Hibrid Artesian tehnologije 

Prednosti:

  • Hibrid visokog potencijala prinosa kvalitetnog suhog zrna.
  • Stabilan i otporan na stres, dobro podnosi niže temperature.
  • Brzo otpušta vlagu.
  • Ujednačenih i dobro završenih klipova, lijepog atraktivnog zrna.
  • Čvrste stabljike, jakog vigora i brzog porasta u početnim fazama.

Preporuke:

  • Hibrid namijenjen za proizvodnju suhog zrna.
  • Ima fiksni tip klipa stoga je potrebno osigurati pravilan sklop.
  • Najbolje rezultate pokazuje na poljima srednjeg i zapadnog dijela kontinentalne RH.

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 16,5 -18 cm.

Preporučeni sklop u berbi (biljaka/ha): 80.000 - 85.000