You are here

SY Bilbao

Zadnja promjena:
30.12.2021
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 500

Stabilan i pouzdan hibrid Powercell tehnologije

Prednosti:

  • Hibrid za proizvodnju visokih prinosa suhog i vlažnog zrna i kvalitetne silaže.
  • Odlikuje ga stabilnost u različitim uvjetima proizvodnje.
  • Visoka stabljika, bujna lisna masa osigurava odlične rezultate u proizvodnji silaže.
  • Veliki, završen i zdrav fleksibilan tip klipa.
  • Brzog početnog porasta i „stay green“ efekta.
  • Hibrid koji nije zahtjevan prema tipu tla, stabilnih prinosa.

Preporuke:

  • Sijati u preporučenim rokovima sjetve, na svim tipovima tla.
  • Namijenjen za cijelu kontinentalnu RH.
  • U istočnoj i centralnoj RH namijenjen je za proizvodnju zrna i rane silaže.
  • Na sjevernom dijelu kontinentalne RH za proizvodnju visoko vlažnog zrna i silaže.

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 19 -20 cm.

Preporučeni sklop u berbi (biljaka/ha): 72.000 - 76.000; za silažu 10% viši sklop