SY Bilbao

Last updated:
Kultura:
Kukuruz
Tip:
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna:
zuban
Fao grupa:
FAO 500