You are here

SY Atomic

Zadnja promjena:
29.01.2018
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 550

Hibrid izrazito stabilnih i visokih prinosa

Karakteristike:

 • Hibrid izrazito visokog potencijala prinosa.
 • Izražena stabilnosti prinosa.
 • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
 • Čvrsta stabljika i robustan klip.
 • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.
 • Izraženog „stay green“ efekta.

Namjena:

 • Za proizvodnju suhog zrna.
 • Za proizvođače koji trebaju hibrid visokih i stabilnih prinosa.
 • Za proizvodnju visoko vlažnog zrna.

[[{"fid":"9676","view_mode":"default","attributes":{"height":"494","width":"492","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","filename_field[hr][0][value]":"atomic.png","field_file_image_desc_text[hr][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[hr][0][value]":""},"type":"media"}]]

Prinos

Najviši prinos 2017.:"Pokušalište Šašinovec”, Agronomski fakultet, Zagreb 14.716 kg/ha

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 20 -21 cm.

Preporučeni sklop (biljaka/ha): 68 000 - 72 000

Preporuka:

 • Zbog izražene stabilnosti i visokog potencijala prinosa ovaj hibrid je pogodan za sjetvu na svim tipovima tla.
 • Vrlo dobro podnosi sušne periode tijekom proizvodnje te je pogodan za proizvodnju u svim dijelovima RH.