You are here

SY Atomic

Zadnja promjena:
03.01.2019
Kultura: 

Kukuruz

Tip: 
Hibridi za zrno i silažu
Tip zrna: 
zuban
Fao grupa: 
FAO 550

Hibrid visokog potencijala prinosa

Prednosti:

  • Hibrid visokog potencijala prinosa.
  • Izražena stabilnosti prinosa.
  • Brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Čvrsta stabljika i robustan klip.
  • Na pojačanu gnojidbu reagira povećanjem prinosa.
  • Izraženog „stay green“ efekta.

Preporučamo:

  • Zbog stabilnosti i visokog potencijala prinosa ovaj hibrid je pogodan za sjetvu na svim tipovima tla.
  • Vrlo dobro podnosi sušne periode tijekom proizvodnje, zbog čega je pogodan za proizvodnju u svim dijelovima RH.

Najviši prinosi zrna hibrida SY Atomic, pokusi 2018.

Proizvođač Lokacija Županija % vl. u berbi Prinos s 14% vlage (kg/ha)
Visoko Gospodarsko Učilište Križevci Koprivničko-križevačka 19,5 18.160
OPG Jadranka Šaula Dugi Dol Karlovačka 21,2 17.300
OPG Miroslav Matijević Žabnica Zagrebačka 20,7 16.007

 

Dodatne informacije

Sijati na razmak: 20 -21 cm.

Preporučeni sklop u sjetvi (biljaka/ha): zrno: 68.000 - 72.000; silaža: 75.000 - 79.000