Maxim XL 035 FS

Zadnja promjena:
11.08.2017

Sredstvo za tretiranje sjemena

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/242
Sastav: 
Kemijska skupina
Fenilpiroli
Fenilamidi
Grupa: 
Grupa E2 (Fludioksinil) i Grupa A1 (Metalaksil-M)
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena (FS)
Način djelovanja: 
Sistemično

Prvi izbor u odabiru fungicida za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu.

Maxim XL 035 FS je kontaktni fungicid koji se upotrebljava za tretiranje sjemena kukuruza za zrno i silažu u cilju suzbijanja uzročnika paleži klice (Fusarium spp.) i uzročnika truleži klice (Pythium spp.).

Djelatna tvar fludioksonil i metalaksil-M izvrsno se nadopunjavaju u fizikalno – kemijskim karakteristikama koje utječu na biološku učinkovitost, selektivnost te kakvoću nanošenja pripravka na sjeme žitarica. Mehanizam djelovanja fludioksonila temelji se na sprečavanju klijanja konidija i razvoja micelija fitopatogenih gljivica

Kukuruz

Utrošak vode

700-1100 ml vode na 100 kg sjemena

  • Primjena u suzbijanju uzročnika paleži klice (Fusarium spp.) i uzročnika truleži klice (Pythium spp.) na sjemenu kukuruza, u odmjeri 100 ml/100 kg sjemena kukuruza uz dodatak 700-1100 ml vode. Mješavinu pripravka i vode potrebno je utrošiti unutar 24 sata. 

    Miješanje: Pripravak se može miješati s drugim preparatima za tretiranje sjemena kukuruza, koji su u obliku koncentrata za suspenziju ili tekućih koncentrata a imaju neutralnu reakciju.

    Upozorenja: Pri rukovanju s tretiranim sjemenom potrebno je nositi zaštitne rukavice. Tretirano sjeme ne smije se ostavljati na tlu i ne smije se koristiti za ishranu i krmu.
    Pripravak neće negativno utjecati na klijanje sjemena kukuruza, ako se koristi prema preporuci.

    Karenca: Osigurana vremenom i načinom primjene. Silažni kukuruz može se najranije žeti u fazi mliječne zriobe.