You are here

Actara 25 WG

Zadnja promjena:
19.10.2018

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/09-01/484
Sastav: 
Kemijska skupina
Neonikotinoidi
Grupa: 
Grupa 4A
Formulacija: 
Vodotopive dispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Perzistentno

Sistemični insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u vrtlarstvu i ukrasnom bilju.

Actara 25 WG je izraziti sistemični insekticid umjerene perzistentnosti. Djelatna tvar tiametoksam pripada skupini neonikotinoida. Odlikuje se brzim »knock down« učinkom na štetnike, pružajući biljkama dugotrajnu zaštitu od novih napada štetnih kukaca i 2 do 3 tjedna nakon primjene.

Djelatna tvari tiametoksam ulazi u biljno tkivo i pomoću provodnih sokova, sistemično ulazi u sve biljne dijelove, a poglavito u novo izrasle biljne organe. Zbog sistemičnog i translaminarnog djelovanja, tiametoksam suzbija i kukce koji se nalaze na skrovitim mjestima (npr. u zakovrčanom lišću) gdje kontaktni pripravci ne mogu doprijeti. Odmah po početku ishrane kukac u svoj organizam unosi djelatnu tvar koja se veže na nikotinski acetilkolinski receptor prilikom čega dolazi do vrlo brzog ugibanja štetnika. Jedan sat nakon aplikacije, kiša ga ne može isprati sa biljnih djelova.

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva ACTARA 25 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ACTARA 25 WG ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.
 • Sredstvo ACTARA 25 WG je sistemični insekticid koji se primjenjuje folijarno ili zalijevanjem tla oko biljaka na slijedeći način:

  Na krastavcu, lubenici, dinji, tikvici, rajčici, patlidžanu i paprici (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

  • pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae) i salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha;
  • stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 450 g/ha;
  • lisnih uši (Aphididae) u količini od 400 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje, a na početku napada. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 400 g/ha;
  • štitastih moljaca (Aleyrodidae) u količini od 800 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje;

  Na krastavcu, rajčici, patlidžanu, paprici, lubenici, dinji i tikvicama u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik dozvoljene su najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije, osim u slučaju suzbijanja štitastih moljaca (Aleyrodidae) primjenom preko tla dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije;

  Na ukrasnom bilju (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje:

  • ružine lisne uši (Macrosiphum rosae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), sremzine lisne uši (Rhopalosiphumm padi), Myzus gossypii i Myzus nicotiane, u količini od 20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši.
  • stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca.

  Na ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik dozvoljene su najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije.

  Sredstvo ACTARA 25 WG smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom ACTARA 25 WG mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.

  Sredstvo ACTARA 25 WG ima zaštitno djelovanje kod folijarne primjene 21 dan, kod primjene preko tla 30-45 dana

  Karenca: 3 dana za rajčicu, lubenicu, dinju, krastavac, patlidžan, papriku i tikvicu; nije primjenjiva za ukrasno bilje.