You are here

Actara 25 WG

Zadnja promjena:
10.08.2017

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/09-01/484
Sastav: 
Kemijska skupina
Neonikotinoidi
Grupa: 
Grupa 4A
Formulacija: 
Vodotopive dispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Perzistentno

Insekticid za suzbijanje širokog spektra štetnika (jabučne zelene i pepeljaste uši, obične kruškine buhe, cikade...) na različitim kulturama.

Actara 25 WG je izraziti sistemični insekticid umjerene perzistentnosti. Djelatna tvar tiametoksam pripada skupini neonikotinoida. Odlikuje se brzim »knock down« učinkom na štetnike, pružajući biljkama dugotrajnu zaštitu od novih napada štetnih kukaca i 2 do 3 tjedna nakon primjene.

Djelatna tvari tiametoksam ulazi u biljno tkivo i pomoću provodnih sokova, sistemično ulazi u sve biljne dijelove, a poglavito u novo izrasle biljne organe. Zbog sistemičnog i translaminarnog djelovanja, tiametoksam suzbija i kukce koji se nalaze na skrovitim mjestima (npr. u zakovrčanom lišću) gdje kontaktni pripravci ne mogu doprijeti. Odmah po početku ishrane kukac u svoj organizam unosi djelatnu tvar koja se veže na nikotinski acetilkolinski receptor prilikom čega dolazi do vrlo brzog ugibanja štetnika. Jedan sat nakon aplikacije, kiša ga ne može isprati sa biljnih djelova.

Breskva

Buča

Duhan

Jabuka

Krumpir

Kruška

Limun

Mandarina

Naranča

Nektarina

Utrošak vode

500-1000 l/ha

Plodored

Salata se smije sijati 29 dana nakon vađenja ranog krumpira.

 • Sredstvo ACTARA 25 WG je sistemični insekticid koji se primjenjuje folijarno ili zalijevanjem tla oko biljaka na slijedeći način:

  1) na jabuci za suzbijanje:

  - jabučne zelene uši (Aphis pomi), jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea) i jabučne uši šiškarice (Dysaphis devecta) u količini od 120-160 g/ha na 1000 l/ha vode (1,2-1,6 g na 10 l vode), folijarnom primjenom na početku napada lisnih uši. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru;

  - jabučne osice (Hoplocampa testudinea) u količini od 200 g/ha na 1000 l/ha vode (2 g na 10 l vode), folijarnom primjenom neposredno nakon završene cvatnje jabuka.

  Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

  Na jabukama su dozvoljene dvije primjene tijekom jedne vegetacije;

  2) na kruški za suzbijanje:

  - obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) u koncentraciji 0,02 %, uz dodatak sredstva na osnovi mineralnog ulja u koncentraciji 0,5 % na 1200 l/ha vode (240 g/ha + 6000 g sredstva na osnovi mineralnog ulja na 1200 l/ha vode, odnosno 2,4 g + 60 g sredstva na osnovi mineralnog ulja na 12 l vode), folijarnom primjenom kod pojave prvih ličinki. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru;

  - lisnih uši (Aphididae) u količini od 120-160 g/ha na 1000 l/ha vode (1,2-1,6 g na 10 l vode), folijarnom primjenom na početku napada lisnih uši. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru.

  Na kruškama su dozvoljene dvije primjene tijekom jedne vegetacije;

  3) na breskvi i nektarini za suzbijanje lisnih uši (Aphis sp., Hyalopterus sp.) i zelene breskvine uši (Myzus persicae) u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 600-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje na početku napada lisnih uši.

  Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

  4) na naranči, mandarini, limunu za suzbijanje:

  crne uši agruma (Toxoptera aurantii), zelene breskvine uši (Myzus persicae), pamukove lisne uši (Aphis gossypii) i Aphis spiraecola u količini od 12-15 g/100 l vode, uz utrošak vode 1000-2000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje, na početku napada lisnih uši.

  Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru. Maksimalna dozvoljena količina sredstva je 300 g/ha. Na naranči, mandarini i limunu dozvoljena je jedna primjena sredstva tijekom vegetacije;

  5) na vinovoj lozi za suzbijanje cikada (Empoasca sp.) u količini od 20 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno nakon cvatnje na početku napada cikada.

  Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

  6) na krastavcu, lubenici, dinji i tikvici u polju za suzbijanje pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) i Hyperomyzus lactucae u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

  7) na rajčici, patlidžanu, paprici i zelenoj salati u polju za suzbijanje pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) i Hyperomyzus lactucae u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Dozvoljene su dvije primjene tijekom jedne vegetacije. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha;

  8) na krastavcu, lubenici, dinji, tikvici, rajčici, patlidžanu i paprici u zaštićenom prostoru za suzbijanje:

  a) pamukove lisne uši (Aphis gossypii), crne repine uši (Aphis fabae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae), zelene breskvine uši (Myzus persicae) i salatine lisne uši (Nasonovia ribis-nigri) u količini od 15-20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha;

  b) stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca.Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 450 g/ha;

  c) lisnih uši (Aphididae) u količini od 400 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje, a na početku napada. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 400 g/ha;

  d) štitastih moljaca (Aleyrodidae) u količini od 800 g/ha zalijevanjem korijena ili preko sistema za navodnjavanje kap po kap prije prve cvatnje;

  Na krastavcu, rajčici, patlidžanu, paprici, lubenici, dinji i tikvicama u zaštićenom prostoru dozvoljene su ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije, osim u slučaju suzbijanja štitastih moljaca (Aleyrodidae) primjenom preko tla dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije;

  9) na krumpiru za suzbijanje:

  a) zelene breskvine uši (Myzus persicae), mlječikine lisne uši (Macrosiphum euphorbiae) i Aphis nasturtii u količini od 100 g/ha, uz utrošak vode 500-800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši;

  b) krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini od 80 g/ha, uz utrošak vode 500-800 l/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada krumpirove zlatice. Na krumpiru su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije;

  10) na duhanu za suzbijanje zelene breskvine uši (Myzus persicae) primjenom u količini od 20-30 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Na duhanu su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije;

  11) na ukrasnom bilju za suzbijanje:

  a) ružine lisne uši (Macrosiphum rosae), zelene breskvine uši (Myzus persicae), sremzine lisne uši (Rhopalosiphumm padi), Myzus gossypii i Myzus nicotiane, u količini od 20 g/100 l vode, uz utrošak vode 500-1000 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 200 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada lisnih uši. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru;

  b) stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) i duhanovog štitastog moljca (Bemisia tabaci) u količini od 20-30 g/100 l vode uz utrošak vode 500-1500 l/ha. Maksimalna dozvoljena količina sredstva po primjeni je 300 g/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno na početku napada štitastih moljaca. Primjena je dozvoljena isključivo nakon cvatnje na otvorenom prostoru. Na ukrasnom bilju su dozvoljene ukupno najviše dvije primjene sredstva ACTARA 25 WG tijekom jedne vegetacije.

  Sredstvo ACTARA 25 WG ima zaštitno djelovanje kod folijarne primjene 21 dan, kod primjene preko tla 30-45 dana.

  Plodored: Salata se smije sijati 29 dana nakon vađenja ranog krumpira.

  Karenca: 28 dana za naranču, mandarinu, limun i vinovu lozu; 21 dan za jabuku i krušku; 14 dana za breskvu, nektarinu, krumpir i duhan; 7 dana za zelenu salatu; 3 dana za rajčicu, lubenicu, dinju, krastavac, patlidžan, papriku i tikvicu.