You are here

Insegar 25 WG

Zadnja promjena:
05.12.2021

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/17-03/02
Formulacija: 
Vodotopive dispergirajuće granule (WG)

INSEGAR 25 WG je namijenjen za suzbijanje gusjenica, štitastih ušiju i lisnih buha.

Sastav: fenoksikarb, 250 g/kg (25,0 % w/w)
Kemijska skupina: Karbamati
IRAC grupa:  7B
Način djelovanja: kontaktno i želučano
Pakiranje: 600 g

INSEGAR 25 WG je namjenjen za suzbijanje gusjenica, štitastih ušiju i lisnih buha. Koristi se samo u voćarstvu i vinogradarstvu prema registraciji. Djeluje na razvoj štetnika u stadiju jaja ili kasnije u momentu preobrazbe ličinki gusjenica u leptira. Osim toga negativno utječe na plodnost odraslih ženki leptira. Kod štitastih ušiju primarno djeluje na pokretne ličinke L1 stadija. INSEGAR 25 WG se primjenjuje kada štetnici prijeđu kritični broj ili prag štetnosti.

Sredstvo INSEGAR 25 WG primjenjuje se folijarno na:

1) jabuci, kruški, dunji, mušmuli i nešpuli, za suzbijanje savijača lista i kožice ploda (Adoxophyes sp., Pandemis sp., Archips sp.), jabučnog savijača (Cydia pomonella), kruškine buhe (Psylla pyri), kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus), u količini od 0,3-0,9 kg/ha uz utrošak 200-1500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno u fazi od početka razvoja ploda do početka zriobe (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 12 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti;

2) šljivi, za suzbijanje savijača (Adoxophyes sp., Pandemis sp.), šljivinog savijača (Grapholita (Cydia) funebrana), breskvinog savijača (Cydia molesta) u količini od 0,3-0,9 kg/ha uz utrošak 200-1500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno od početka razvoja ploda do početka zriobe (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 10 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti;

3) breskvi i nektarini, za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta), dudove štitaste uši (Pseudaulacaspis pentagona) u količini od 0,6-0,9 kg/ha uz utrošak 200-1500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno od početka razvoja ploda do početka zriobe (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 12 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti;

4) vinovoj lozi (stolne i vinske sorte), za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana), žutog grozdovog moljca (Eupoecilia ambiguella), savijača (Argyrotaenia pulchellana), štitastih uši: brašnasta uš vinove loze (Pseudococcus maritimus), šljivina štitasta uš (Parthenolecanium corni), limunov crvac (Planococcus citri) u količini od 0,4-0,6 kg/ha uz utrošak 200-1500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno od fenofaze zametanja bobica do mekšanja boba (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 12 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti;

5) maslini, za suzbijanje maslinovog mediča (Saissetia oleae) u količini od 0,4-0,6 kg/ha uz utrošak 200-1500 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno od početka razvoja ploda do početka promjene boje ploda (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 10 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti;

6) orahu, za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) u količini od 0,3-0,36 kg/ha uz utrošak 1000-1200 L vode/ha. Sredstvo se primjenjuje folijarno od početka razvoja ploda do početka zriobe (BBCH 71-85). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije, uz razmak od najmanje 12 dana između primjena. Sredstvo se primjenjuje kada štetnik prijeđe kritični broj ili prag štetnosti.

Karenca:
60 dana za maslinu;
21 dan za šljivu, vinovu lozu (stolne i vinske sorte) i orah;
14 dana za jabuku, krušku, dunju, nešpulu, mušmulu, breskvu i nektarinu.

 

 

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva INSEGAR 25 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda.
Zaštitna oprema
  • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi