You are here

Logran 20 WG

Zadnja promjena:
22.02.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/155

Napomena:

Prodaja zaliha dozvoljena do 31.03.2017.

Primjena krajnjih korisnika dozvoljena do 30.9.2017.

Sastav: 
Grupa: 
Grupa B
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično

LOGRAN 20 WG je sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u žitaricama.

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu. Potrebno ga je primijeniti na korove u mladim razvojnim stadijima. Može se primijeniti već na jesen (zbog odličnog rezidualnog djelovanja) ili u proljeće, ovisno o dinamici pojave korova.

Triasulfuron se usvaja i putem lista i putem korijena, dakle posjeduje i snažno rezidualno djelovanje na naknadni ponik korova. Kao i sve sulfoniluree sprečava rast korova ubrzo nakon primjene, dok potpuno odumiranje obično nastupa 14 -21 dan nakon primjene.

Jari ječam

Ozima pšenica

Ozimi ječam

Pšenoraž

Raž

Zob

|Jara pšenica

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva LOGRAN 20 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara.

Zaštitna oprema

  • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Utrošak vode

100-400 l/ha

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti samo jednom godišnje na istoj površini. Prilikom primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve. Primjena sredstva iz zrakoplova nije dopuštena. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Plodored

Prije sjetve u ljeto, jesen ili proljeće potrebno je preorati sve površine koje su bile tretirane sredstvom LOGRAN 20 WG. Sljedeće kulture 4-5 mjeseci nakon primjene LOGRANA 20 WG mogu biti: lucerna, žitarice, grah, djetelina, engleski ljulj, uljana repica, grašak i facelija. Sljedeće kulture 10-12 mjeseci nakon primjene herbicida LOGRAN 20 WG mogu biti: kukuruz, krumpir, soja, šećerna repa i suncokret. Nakon minimalno 24 mjeseca mogu slijediti ukrasno bilje i vrtno raslinje.

  • LOGRAN 20 WG se upotrebljava za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i one otporne na hormonalne herbicide: ljubica (Viola arvensis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), kamilica (Matricaria spp.), zrakasta smrdulja (Bifora radians) i dr. u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, zobi, raži i pšenoraži u količini od 35-40 g/ha (3,5-4,0 g/1000 m2). Tretiranje se provodi nakon nicanja kada usjev razvije 3 lista (stadij razvoja prema BBCH 13) pa do završetka busanja (stadij razvoja prema BBCH 30).

    LOGRAN 20 WG se primjenjuje prskalicama koje se uobičajeno koriste za primjenu herbicida uz utrošak vode od 100-400 l/ha.

    Radna zabrana: Potrebno je spriječiti ulazak ljudi na svježe tretirane površine. Ne puštati domaće životinje na tretirane površine najmanje 14 dana od tretiranja.

    Karenca: Osigurana je vremenom primjene u pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži za zrno; 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž za silažu.