You are here

Lintur 70 WG

Zadnja promjena:
22.02.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/03-01/177

Napomena: Prodaja zaliha dozvoljena do 31.03.2017

Primjena krajnjih korisnika dozvoljena do 30.09.2017

Sastav: 
Grupa: 
Grupa O (Dikamba) i Grupa B (Triasulfuron)
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu te jaroj pšenici i ječmu.

Lintur 70 WG je kombinirani herbicid sastavljen od djelatnih tvari dikambe i triasulfurona koje se usvajaju i preko lista i preko korijena.

Obje djelatne tvari se mogu usvajati putem lista, a triasulfuron se u značajnoj mjeri može usvajati i korijenovim sustavom i na taj način ostvaruje duže rezidualno djelovanje preko tla, suzbijajući ponik korova i nakon aplikacije. Dikamba se također može usvajati preko korijena, ali u znatno manjoj mjeri nego preko lista korova. Triasulfuron ostvaruje svoj herbicidni učinak sprečavanjem rasta korova, dok dikamba djeluje kao tipični hormonski herbicid izazivajući nekontroliran rast i deformacije korova.

Jari ječam

Ozima pšenica

Ozimi ječam

|Jara pšenica

Miješanje

Ne preporuča se miješanje sa insekticidima. U slučaju potrebe miješanja sredstva preporuča se izvršiti probu na mogućnost miješanja i fitotoksičnost.

Utrošak vode

100 -300 l/ha

Ograničenja

Sredstvo se ne smije koristiti u žitaricama s podusjevom leguminoza. Ne smije se koristiti za proizvodnju sjemena kategorija viših od elite. Sredstvo se na istim površinama smije koristiti samo jednom godišnje. Upotreba sredstva iz zrakoplova nije dozvoljena.
Ne koristiti na površinama sa stagnirajućom vodom. Preparat ne koristiti na tlima čiji je pH (u KCl) iznad 7,0 na laganim tlima i na erozivnim tlima (kosim površinama). Kod rada treba spriječiti zanošenje sredstva na susjedne usjeve. Zbog visoke osjetljivosti ne tretirati u neposrednoj blizini nasada šuma, duhana, repe i suncokreta.

Plodored

U slučaju preoravanja može se sijati kukuruz. Kao postrni usjevi mogu se sijati kukuruz i žitarice. U jesen se smiju sijati ozima uljana repica i žitarice.

  • Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu od fenofaze tri lista, pa do kraja busanja (fenofaze 13-29 po decimalnoj ZCK skali).
    Prskati se može u jesen ili u proljeće, kada korovi nisu veći od 4 lista ili rozeta do 5 cm promjera, pri temperaturi koja nije niža od 10°C, a optimum je kod 18-25°C. Sredstvo se u ozimoj pšenici i ječmu koristi u količini od 0,18 kg/ha, a u jaroj pšenici i ječmu u količini 0,12 kg/ha i uz utrošak škropiva 100-300 l/ha. Lintur 70 WG odlično suzbija kamilicu (Matricaria spp), mrtvu koprivu (Lamium spp), mišjakinju (Stellaria media), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), samonikle repice, grahorice (Vicia spp.) i druge jednogodišnje širokolisne korove dok od širokolisnih uspješno rješava problem poljskog osjaka (Cirsium arvense), poljskog slaka (Convolvulus arvensis). Na priljepaču (Galium aparine) postiže dobro djelovanje ukoliko biljke priljepače u vrijeme primjene nisu imale više od 6 lisnih pršljenova.

    Karenca: Osigurana dozvoljenim vremenom primjene