You are here

Calaris Pro

Zadnja promjena:
04.02.2019

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/15-01/35
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
sistemično, zemljišno

CALARIS PRO je zemljišno i sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno.

Sredstvo CALARIS PRO sadrži aktivne tvari mezotrion i terbutilazin. Ove dvije aktivne tvari primijenjene zajedno iskazuju sinergističko djelovanje. Mezotrion biljka usvaja putem lista i putem korijena. Iskazuje kontaktno-sistemično i rezidualno djelovanje. Terbutilazin biljka primarno usvaja putem korijena i djelomično putem lista. Iskazuje kontaktno i rezidualno djelovanje.

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva CALARIS PRO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo CALARIS PRO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi najmanje 15 metara.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva CALARIS PRO s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Ograničenja

Sredstvo CALARIS PRO smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena iz zraka nije dopuštena.

 • CALARIS PRO je selektivno zemljišno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno u količini 2,0-2,3 l/ha (200-230 ml na 1000 m²).

  Sredstvo se može primijeniti u jednom od sljedećih rokova primjene:

  - nakon sjetve, prije nicanja (pre-em) ili

  - nakon nicanja do 3 lista (BBCH 13) kukuruza (rani post-em) ili

  - nakon nicanja u stadijima razvoja 4-8 lista (BBCH 14-18) kukuruza (kasni post-em).

  Za postizanje optimalne učinkovitosti kod primjene nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) važna je dobra priprema i vlažnost tla. Za postizanje optimalne učinkovitosti nakon nicanja preporučuje se primjena CALARIS PRO na korove u mlađim razvojnim stadijima do 4 lista.

  Dobro suzbija sljedeće vrste u svim rokovima primjene:
  europski mračnjak (Abutilon theophrasti), križani šćir (Amaranthus hybridus), obični šćir (Amaranthus retroflexus), limundžik (Ambrosia artemisiifolia), bijela loboda (Chenopodium album), kužnjak (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), mjehurasta sljezolika (Hibiscus trionum), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum);

  Utrošak vode: 150-400 l/ha

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

  Radna zabrana: 7 dana

  Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.

  Plodored: U nepovoljnim vremenskim uvjetima, potrebno je obaviti duboko oranje prije sjetve osjetljivih kultura kao što su šećerna repa, grah ili grašak. U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, nakon primjene sredstva CALARIS PRO ne smiju se sijati facelija, grašak, šećerna repa i suncokret. Nakon dubokog oranja moguća je sjetva kukuruza i ozime pšenice.