You are here

Seguris Xtra

Zadnja promjena:
02.03.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/15-01/359
Sastav: 
Kemijska skupina
SDHI
QoI
Triazoli
Grupa: 
Grupa C2(Izopirazam), Grupa C3 (Azoksistrobin) i Grupa G1 (Ciprokonazol)
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično

Sredstvo SEGURIS XTRA je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na pšenici i ječmu.

Sredstvo SEGURIS XTRA sadrži tri aktivne tvari – izopirazam, ciprokonazol i azoksistrobin. Izopirazam je aktivna tvar iz kemijske skupine karboksamida. Inhibira enzim sukcinat dehidrogenazu (SDHI) i mitohondrijsko disanje u kompleksu II respiratornog lanca. Iskazuje određeno kurativno djelovanje sprječavajući rast micelija, ali ima prvenstveno preventivno djelovanje. Ciprokonazol je aktivna tvar iz kemijske skupine triazola. Inhibira biosintezu sterola djelujući na enzim C-14 demetilazu. Biljka ga brzo usvaja i translocira akropetalno. Sistemičnog je načina djelovanja. Azoksistrobin je aktivna tvar iz kemijske skupine strobilurina. Inhibira mitohondrijsko disanje blokirajući transport elektrona između citokroma b i citokroma c. U biljci se kreće translaminarno i akropetalno ksilemom.

Jara pšenica

Ozima pšenica

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva SEGURIS XTRA moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo SEGURIS XTRA ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštenu primjenu iznosi najmanje 15 metara (10 metara uz upotrebu dizna za smanjenje zanošenja od 50 %, 5 metara uz upotrebu dizna za smanjenje zanošenja od 50%, 5 metara uz upotrebu dizna za smanjenje zanošenja od 75-90%).

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva SEGURIS XTRA s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika

Ograničenja

Sredstvo SEGURIS XTRA smije se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Ne smiju se primjenjivati druga sredstva koja sadrže izopirazam na istoj površini u istoj kalendarskoj godini zbog povećanog rizika ispiranja u podzemne vode. Primjena iz zraka nije dopuštena.

 • SEGURIS XTRA je sistemični fungicid koji se koristi na:

  - pšenici (ozimoj i jaroj) za suzbijanje pepelnice (Erysiphe graminis), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti pljevica (Leptosphaeria nodorum = Stagonospora nodorum), žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis) u količini od 0,75 – 1,0 l/ha;

  - ječmu (ozimom i jarom) za suzbijanje mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), pepelnice (Blumeria=Erysiphe graminis), ramularijske pjegavosti (Ramularia collo-cygni) i smeđe hrđe (Puccinia hordei) u količini 0,75-1,0 L/ha

  Sredstvo se primjenjuje kada postoji rizik od zaraze ili nakon pojave simptoma. Ovisno o sezoni, uvjetima uzgoja i bolesti koje se suzbijaju, sredstvo SEGURIS XTRA može se koristiti na pšenici od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvatnje (BBCH 69) , a na ječmu od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja klasanja (BBCH 59).

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo se na pšenici i ječmu može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacijske sezone.

  Karenca: 35 dana za pšenicu i ječam.