You are here

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Zadnja promjena:
23.02.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Satav: metalaksil-M, 28,1 g/l i bakar (bakreni oksiklorid), 400g/l

Formulacija: 
Močivo prašivo
Način djelovanja: 
kombinirani fungicid sa sistemičnim i površinskim djelovanjem

Preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Ridomil Gold Plus 42,5 WP je kombinirani fungicid sa sistemičnim i površinskim djelovanjem. Uz sistemičnu komponentu metalaksil-M sadrži bakreni oksiklorid sa površinskim djelovanjem na široki spektar bolesti.

Djelatna tvar metalaksil-M odlikuje se iznimno dobrom pokretljivošću u biljnim provodnim snopovima (uglavnom pokretljivošću prema gore). Samim time prati rast biljke premještanjem u novoizrasle biljne organe. Rezidualno djelovanje je među najdužim u usporedbi s ostalim peronosporicidima. Također je poznato da posjeduje najduži period kurativnog djelovanja, iako se radi antirezistentne strategije, preporučuje primjena u preventivi. Bakar je jedna od najstarijih djelatnih tvari koje se koriste u zaštiti od gljivičnih bolesti i još uvijek je jedan od najčešće upotrebljavanih površinskih fungicida. Osim djelovanja na gljivične bolesti, bakar djeluje i na različite bakterijske bolesti.

Miješanje

Ne preporučuje se miješanje sa sredstvima na bazi aluminijevog fosetila i folijarnim gnojivima.

  • Protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,4% odnosno 400 g u 100 l vode na 1000 m2. Kod osjetljivih sorti s primjenom treba započeti nakon cvatnje kako bi se izbjegao negativan utjecaj fungicida na oplodnju. U razmacima 10-14 dana.
    Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

    Karenca: 35 dana