You are here

Ridomil Gold MZ pepite

Zadnja promjena:
08.05.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/09-01/321
Sastav: 
Kemijska skupina
Fenilamidi
Ditiokarbamati
Grupa: 
Grupa A1 (Metalaksil M) i nesvrstani (Mankozeb)
Formulacija: 
Vododispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno, Rezidualno

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) te na krumpiru i duhanu.

Dinja

Duhan

Jagoda

Krastavac

Krumpir

Kupina

Luk

Malina

Rajčica

Salata

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva RIDOMIL GOLD MZ PEPITE moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo RIDOMIL GOLD MZ PEPITE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi za: - upotrebu u duhanu, krumpiru, rajčici, krastavcima i dinjama najmanje 5 metara, - upotrebu u vinovoj lozi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti sva zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u poratnom listu. Pri radu spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod primjene sredstva prskanjem i raspršivanjem i kod viših koncentracija u zatvorenom prostoru koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva RIDOMIL GOLD MZ PEPITE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

 • RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je kontaktno-sistemičnog djelovanja i primjenjuje se u sljedećim kulturama:

  - vinovoj lozi za suzbijanje: plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode). Količina sredstva potrebna za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi vinove loze. Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi loze je 600-1000 l/ha (60-100 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od početka intenzivnog rasta mladica, pa sve do faze zatvaranja grozda u razmacima od 10–14 dana. Dozvoljene su maksimalno 4 primjene u jednoj vegetaciji;

  - krumpiru za suzbijanje: plamenjače krumpira (Phytophthora infestans), u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode). Količina sredstva za 1 ha iznosi 2,0-2,5 kg (200-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi krumpira. Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krumpira je 800-1000 l/ha (80-100 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od početka zatvaranja redova u razmacima od 10–14 dana. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji;

  - rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje: plamenjače (Phytophthora infestans), u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,0-2,5 kg (100-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja. Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi rajčice i načinu uzgoja je 400-1000 l/ha (40-100 l/1000 m2). Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana;

  - krastavcima i dinjama (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje: plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode). Količina sredstva za 1 ha iznosi 1,5-2,5 kg (150-250 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi i načinu uzgoja. Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi krastavaca i dinja i načinu uzgoja je 600-1000 l/ha (60-100 l/1000 m2). Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji u razmacima od 10–14 dana;

  - duhanu za suzbijanje: plamenjače duhana (Peronospora tabacina), u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode).Količina sredstva potrebna za 1 ha iznosi 1,25-2 kg (125-200 g/1000 m2) što ovisi o razvojnoj fazi duhana. Preporučeni utrošak vode ovisno o razvojnoj fazi duhana je 500-800 l/ha (50-80 l/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno od 4. lista duhana, pa sve do 4 dana prije presađivanja. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene u jednoj vegetaciji.

  Preporučene koncentracije u % odnose se na klasičnu metodu aplikacije s utroškom škropiva 1000 l/ha za potpuno razvijenu biljku. Ako se za prskanje koriste rasprskivači (atomizeri) koji troše manje škropiva treba proporcionalno povećati koncentraciju kako bi postigli istu količinu po hektaru. Bez obzira na utrošak škropiva uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu gljiva. Sredstvo je preporučljivo uvijek koristiti preventivno, a kurativni tretmani najkasnije 42-72 sata nakon infekcije (prije pojave simptoma).

  Karenca: 28 dana za vinovu lozu i krumpir; 30 dana za duhan; 14 dana za rajčicu, krastavac i dinju u polju; 7 dana za rajčicu, dinju i krastavac u zaštićenom prostoru.