You are here

Ridomil Gold Combi 45 WG

Zadnja promjena:
06.06.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/03-01/191
Sastav: 
Kemijska skupina
Fenilamidi
Grupa: 
Grupa A1 (Metalaksil M) i nesvrstani (Folpet)
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno, Kurativno

Ridomil Gold Combi je kombinirani fungicid saizraženim sistemičnim i površinskim (kontaktnim)djelovanjem visoke učinkovitosti na plamenjaču vinove loze.

Vinova loza

Miješanje

Ne preporuča se mješanje s koncentratima za emulziju fosfornih insekticida, lužnatim preparatima (bakarni hidroksid, bordoška suspenzija, spiroksamin). Škropivo ne smije stajati jer folpet hidrolizira.

  • RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG UPOTREBLJAVA SE ZA SUZBIJANJE:

    - peronospore (plamenjače) vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,2 % odnosno 200 grama u 100 l vode na 1000 m2, što odgovara 20 grama u 10 l vode. Prvo tretiranje obaviti pred cvatnju, a ostala 2 nakon cvatnje u razmaku 10-14 dana.

    Sredstvo se može koristiti najviše tri puta godišnje na vinovoj lozi.

    KARENCA: Posljednje prskanje pred berbu stolnih sorti vinove loze iznosi 35 dana, a pred berbu vinskih sorti vinove loze 42 dana.

    RADNA KARENCA: 48 sati nakon primjene sredstva ne ulaziti u polje i zaštićeni prostor.