You are here

Pergado MZ

Zadnja promjena:
28.02.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/279
Sastav: 
Kemijska skupina
CAA
Ditiokarbamati
Grupa: 
Grupa H5 (Mandipropamid) i nesvrstani (Mankozeb)
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno

Pergado MZ je kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem na plamenjače.

Dinja

Duhan

Krastavac

Krumpir

Rajčica

Salata

Vinova loza

Zaštita okoliša

  • Nije dozvoljena primjena sredstva u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima. Prilikom primjene spriječiti onečišćenje bunara, jezera i vodotokova ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m. Ostaci škropiva ne smiju se ispuštati u kanale i kanalizaciju. Ne koristiti preparat na kosim i erozivnim površinama blizu vodotokova

Zaštitna oprema

  • Kod rada ne jesti, piti niti pušiti. Ne prskati protiv vjetra. Posebno štititi kožu i sluznice od kontakta s koncentriranim preparatom, izbjegavati udisanje kod primjene nošenjem respiratora. Ruke štititi gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu uporabiti gumenu pregaču

Miješanje

Nije dozvoljeno miješanje sa kiselim insekticidima (EC: diklorvos, dimetoat), etefonom, akaricidima na osnovi propargita, folijarnim gnojivima koja sadrže bor, kalifornijskom i bordoškom suspenzijom i propamokarbom. Ne preporuča se miješanje s silikonskim okvašivačima.

Ograničenja

Može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Ne smije se primjenjivati na krastavcima koji se uzgajaju u zatvorenim prostorima (staklenici, plastenici). Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

  • Kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače na krumpiru i rajčici (Phytophthora infestans), plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis) - SAMO NA OTVORENOM i plamenjače duhana (Peronospora tabacina) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m2) u razmacima od 7-10 dana.

    OGRANIČENJA: Može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Ne smije se primjenjivati na krastavcima koji se uzgajaju u zatvorenim prostorima (staklenici, plastenici). Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

    KARENCA: 7 dana za krastavce u polju i krumpir; 14 dana za rajčicu: 21 dan za duhan i stolne sorte vinove loze; 42 dana za vinske sorte vinove loze. Za kombinacije sa sumporom 56 dana za vinovu lozu.