You are here

Fonganil Gold

Zadnja promjena:
30.07.2018

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/27
Sastav: 
Kemijska skupina
Fenilamidi
Grupa: 
Grupa A1
Formulacija: 
Koncentrat za otopinu (SL)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kurativno, Rezidualno

FONGANIL GOLD je fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama kiviju, jagodi (u zaštićenom prostoru), paprici (u zaštićenom prostoru), duhanu, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću te travnjacima.

Aktivna tvar metalaksil-M unosi se u biljku putem korijena te se ksilemom raspoređuje po cijeloj biljci i djeluje na uzročnike bolesti na način da zaustavlja rast micelija u tkivu. Rezidualno djelovanje je među najdužim u usporedbi sa ostalim peronosporicidima.

FONGANIL GOLD je izrazito sistemični fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Pythium i Phytophthora vrste. Učinkovito djeluje još 14 dana nakon tretiranja.

Cvijeće i ukrasno bilje

Duhan

Jagoda

Kivi

Mrkva

Paprika

Šumarski rasadnici

Travnjaci

Zaštita okoliša

 • Poštivati propise o vodama s ciljem zaštite voda. Ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama kod primjene prskanjem mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 1 metar. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Pri radu spriječiti udisanje izmaglice škropiva. Kod viših koncentracija u zatvorenom prostoru obvezno nositi masku za cijelo lice s filtrom A. Kod povećanog izlaganja udisanjem kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti zaštitnu odjeću, gumenu pregaču, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju.

Ograničenja

Ne smije se koristiti u blizini rasadnika vinove loze. Ovo sredstvo sadrži aktivnu tvar koja je štetna za ptice.

Plodored

Nakon primjene sredstva, mogu se sve kulture naknadno saditi u plodoredu (čak i kod prijevremenog preoravanja).

 • FONGANIL GOLD je sistemični fungicid za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora i Pythium vrste na voćkama kiviju, jagodi (u zaštićenom prostoru), paprici (u zaštićenom prostoru), duhanu, ukrasnom bilju, crnogoričnom i bjelogoričnom drveću te travnjacima.

  FONGANIL GOLD se upotrebljava zalijevanjem pojedinačnih biljaka, ili prskanjem supstrata ili tla prije sadnje uz inkorporaciju u tlo u području sadnje:

  - na kiviju, za suzbijanje truleži korijena (Phytophthora spp.) u količini 1-2 ml/m2. Tretiranje izvršiti zalijevanjem područja korijena u početku vegetacije. Po potrebi ponoviti nakon 2-3 mjeseca;

  - na paprici (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (gangrene) korijenova vrata (Phytophthora capsici) prskanjem u trake širine 30-40 cm u količini od 1 l/ha prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo na dubinu 30-40 cm, uz primjenu vode 300-600 l/ha ili zalijevanjem u količini od 2 l/ha 20 dana nakon presađivanja uz primjenu 100-1000 l vode/ha. Po potrebi ponoviti nakon 4-6 tjedana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima;

  - na jagodi (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Phytophthora vrste, prskanjem u količini od 2 l/ha prije sadnje, uz inkorporaciju u tlo u području sadnje, uz primjenu vode 300-600 l/ha ili zalijevanjem prije početka vegetacije u količini od 0,1 ml/biljci uz primjenu 0,1 l vode po biljci. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima;

  - na duhanu, za suzbijanje Pythium spp. i Phytophthora spp., prskanjem u redove u količini od 1 l/ha prije presađivanja uz inkorporaciju u tlo ili zalijevanjem nakon presađivanja;

  - cvijeće i ukrasno bilje, za suzbijanje Pythium spp. i Phytophthora spp. zalijevanjem u količini od 25 ml sredstva na 5-10 l vode na m3 supstrata. Potrebna količina sredstva primjenjuje se na zemljani supstrat i ravnomjerno umiješa, neposredno prije sadnje. Ulončene biljke tretiraju se nakon sadnje zalijevanjem u koncentraciji 0,013 % uz utrošak 50-100 ml otopine po loncu promjera 10-14 cm, odnosno 50 ml otopine po loncu promjera manjeg od 9 cm. Sredstvo po mogućnosti primijeniti na vlažnu zemlju. Nakon tretiranja zalijevanjem potrebno je odmah doliti zemlji vodu, kako bi aktivna tvar dospjela u zonu korijena i kako bi se eventualno isprali ostaci otopine na listovima. Po potrebi ponoviti postupak nakon 30-40 dana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima;

  - na crnogoričnom i bjelogoričnom drveću, za suzbijanje bolesti koje uzrokuju vrste iz roda Phytophthora, zalijevanjem u količini 1-2,6 ml/biljci prije sadnje te 2,6-8 ml/biljci nakon sadnje u rasadniku, ili 1-2 ml/biljci na početku vegetativnog razvoja. Po potrebi ponoviti nakon 3-6 mjeseci. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima;

  - na travnjacima, za suzbijanje bolesti koje uzrokuju Pythium vrste, u količini 0,75-1,5 l/ha. Kod tek zasijanih travnjaka dopuštene su najviše 3 aplikacije u razmaku od 7-14 dana. Tretiranje je potrebno izvršiti odmah nakon sjetve, te nakon toga zaliti. Kod etabliranih travnjaka, sredstvo primijeniti u periodu povoljnom za razvoj bolesti, u razmaku 10-21 dan uz najviše 3 aplikacije u jednoj sezoni. Preporučena količina vode na travnjacima je 200-400 l/ha.

  Karenca: 180 dana za kivi; 40 dana za jagodu (u zaštićenom prostoru); 28 dana za duhan; 15 dana za papriku (u zaštićenom prostoru). Nije primjenjiva za cvijeće i ukrasno bilje, crnogorično i bjelogorično drveće te travnjake.