You are here

Amistar Opti

Zadnja promjena:
23.02.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/349
Sastav: 
Grupa: 
Grupa C3 (Azoksistrobin) i Nepoznat naćin djelovanja (Klortalonil)
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
Preventivno, kontaktno, sistemično

Amistar Opti je preventivno kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu i pšenoraži.

Uz kontaktno ima i sistemično djelovanje. Primjenjuje se za suzbijanje širokog spektra bolesti, a poglavito pšenične lisne pjegavosti (Septoria tritici) te ramularijske pjegavosti ječma (Ramularia collo cygni).

Djelatna tvar azoksistrobin omogućuje dugotrajnu zaštitu koja je posebno značajna u vrijeme nalijevanja zrna. Klortalonil dugo ostaje na površini lista te na taj način sprečava početak infekcije gljivičnih bolesti. Kombinacijom dviju djelatnih tvari u pripravku Amistar Opti omogućuje se izvrstan fungicidni učinak što u konačnici dovodi i do pozitivnog učinka na visinu uroda.

 

 

Ječam

Pšenica

Pšenoraž

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva Amistar Opti moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Amistar Opti ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Iznimno se mogu tretirati nagnute površine, ako između tretirane površine i vode postoji rubni dio koji je obrastao zatvorenim biljnim pokrivačem širine najmanje 20 m. Njegova zaštitna funkcija ne smije se ugroziti uporabom radnog pribora. Rubni dio nije potreban, ako postoje dovoljni prihvatni sustavi za odstranjenu vodu odnosno odstranjeno tlo, koji ne utječu u površinsku vodu, odnosno koji su povezani s kanalizacijom. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 5 metara od površinske vode mjereći od ruba obale. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu.

Miješanje

O mogućnosti miješanja s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika. AMISTAR OPTI se ne može miješati s folijarnim gnojivima.

Utrošak vode

200-400 l/ha

Ograničenja

Prilikom primjene sredstva Amistar Opti treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve. Amistar Opti nije prihvatljiv za neke vrste jabuka. Treba izbjegavati zanošenje škropiva na kulture jezgričavog voća. Ukoliko se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

 • PRIMJENA:

  U pšenici za suzbijanje:
  - smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici),
  - žuto smeđe pjegavosti lista (Pyrenophora tritici - repentis),
  - smeđe rđe (Puccinina recondita).
  U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 - 400 l vode na ha (2 - 4 l vode na 100 m²). Primjenu obaviti od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 26 - 61).
  U ječmu za suzbijanje:
  - ramularijske pjegavosti (Ramularia collo cygni),
  - mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres),
  - smeđe rđe (Puccinia hordei),
  - sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis).
  U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 - 400 l vode na ha (2 - 4 l  vode na 100 m²). Primjenu obaviti od kraja busanja do početka klasanja (BBCH 29 - 51).  
  U pšenoraži za suzbijanje:
  - pjegavosti lista (Septoria spp.), 
  - smeđe rđe (Puccinia recondita).
  U odmjeri 2,5 l/ha (250 ml na 100 m²) pri uporabi 200 - 400 l vode na ha (2 - 4 l vode na 100 m²). Primjenu obaviti od sredine busanja do početka cvatnje (BBCH 25 - 61).  

  KARENCA:
  51 dan za ječam, a za pšenicu i pšenoraž karenca je osigurana vremenom primjene.