You are here

Amistar Gold

Amistar Gold

Zadnja promjena:
18.07.2018

Fungicid

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/14-01/551
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)

Fungicid koji se koristi za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu. Novi kombinirani fungicid širokog spektra djelovanja kreiran za pouzdanu i snažnu zaštitu uljane repice, suncokreta i šećerne repe od bolesti.

Sadrži aktivne tvari: azoksistrobin, 125 g/l; difenkonazol, 125 g/l.

Način djelovanja: AMISTAR® Gold je kombinirano sredstvo koji sadrži aktivne tvari difenkonazol i azoksistrobin. Difenkonazol je aktivna tvar iz skupine triazola kojeg biljka kroz zelene dijelove brzo usvaja te se u biljci dalje širi uzlazno. Osim zaštitnog djelovanja na površini biljnih organa, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno djelovanje te zaustavlja već postojeće zaraze i sprječava daljnje širenje parazita u biljci. Azoksistrobin je aktivna tvar iz skupine strobilurina s vrlo širokim spektrom djelovanja. Azoksistrobin ima izraženo preventivno djelovanje na površini biljnih organa, ali i djelomično kurativno djelovanje zbog translaminarnog i sistemičnog širenja u biljci.

AMISTAR ® Gold  je fungicid koji se primjenjuje u: ozimoj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje suhe truleži (Leptosphaeria maculans = Phoma lingam) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum); jaroj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum); šećernoj repi (na otvorenom) za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae) i sive pjegavosti - ramularije (Ramularia beticola); suncokretu (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pjegavosti stabljike (Leptosphaeria lindquistii = Phoma macdonaldi) i sive pjegavosti (Diaporthe helianthi = Phomopsis helianthi).

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva AMISTAR Gold moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo AMISTAR Gold ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje prašine i izmaglice škropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, ako se stvaraju visoke koncentracije aerosola pri tretiranju koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva AMISTAR Gold s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

 • AMISTAR Gold je fungicid koji se primjenjuje u slijedećim kulturama:

  a) ozimoj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje suhe truleži (Leptosphaeria maculans = Phoma lingam) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 1 l/ha.

  Sredstvo se primjenjuje od faze četiri lista do kraja cvatnje (BBCH 14-69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Prva primjena se preporuča u jesen (od BBCH 14), čime se suzbija suha trulež (L. maculans), a druga primjena u proljeće. Preporučeno vrijeme primjene za suzbijanje bijele truleži (S. sclerotiorum) je razdoblje od sredine do kraja cvatnje (BBCH 65-69). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, jedna primjena u jesen, a jedna u proljeće;

  b) jaroj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 1 l/ha.

  Sredstvo se primjenjuje od faze 30 % otvorenih cvjetova na glavnom cvatu do kraja cvatnje (BBCH 63-69). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacijske sezone;

  c) šećernoj repi (na otvorenom) za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae) i sive pjegavosti - ramularije (Ramularia beticola) u količini 1 l/ha.

  Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, obično od faze zatvaranja redova (BBCH 39-49). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 21 dan između primjena;

  d) suncokretu (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pjegavosti stabljike (Leptosphaeria lindquistii = Phoma macdonaldi) i sive pjegavosti (Diaporthe helianthi = Phomopsis helianthi) folijarnom primjenom u količini 1 l/ha.

  Sredstvo se primjenjuje od faze izduživanja stabljike do kraja butonizacije (BBCH 20-59), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha.Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak od 21 između primjena.

  Karenca: 60 dana za suncokret; 35 dana za šećernu repu. Osigurana je vremenom primjene u uljanoj repici.