You are here

Amistar Gold

Amistar Gold

Zadnja promjena:
13.06.2019

Fungicid

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/14-01/551
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)

Fungicid koji se koristi za suzbijanje biljnih bolesti u ratarstvu. Novi kombinirani fungicid širokog spektra djelovanja kreiran za pouzdanu i snažnu zaštitu uljane repice, suncokreta i šećerne i stočne repe od bolesti.

Sadrži aktivne tvari: azoksistrobin, 125 g/l; difenkonazol, 125 g/l.

Način djelovanja: AMISTAR® Gold je kombinirano sredstvo koji sadrži aktivne tvari difenkonazol i azoksistrobin. Difenkonazol je aktivna tvar iz skupine triazola kojeg biljka kroz zelene dijelove brzo usvaja te se u biljci dalje širi uzlazno. Osim zaštitnog djelovanja na površini biljnih organa, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno djelovanje te zaustavlja već postojeće zaraze i sprječava daljnje širenje parazita u biljci. Azoksistrobin je aktivna tvar iz skupine strobilurina s vrlo širokim spektrom djelovanja. Azoksistrobin ima izraženo preventivno djelovanje na površini biljnih organa, ali i djelomično kurativno djelovanje zbog translaminarnog i sistemičnog širenja u biljci.

AMISTAR ® Gold  je fungicid koji se primjenjuje u:
- ozimoj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje suhe truleži (Leptosphaeria maculans = Phoma lingam) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum);
- jaroj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum);
- šećernoj repi (na otvorenom) za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae) i sive pjegavosti - ramularije (Ramularia beticola), smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani);
- suncokretu (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pjegavosti stabljike (Leptosphaeria lindquistii = Phoma macdonaldi) i sive pjegavosti (Diaporthe helianthi = Phomopsis helianthi);
- stočnoj repi (na otvorenom) za suzbijanje smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani), pjegavost lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae), sive pjegavosti-ramularije (Ramularia beticola)

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva AMISTAR Gold moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo AMISTAR Gold ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.
Zaštitna oprema
 • Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje prašine i izmaglice škropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, ako se stvaraju visoke koncentracije aerosola pri tretiranju koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva AMISTAR Gold s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

 • AMISTAR Gold je fungicid koji se primjenjuje u slijedećim kulturama:

  a) ozimoj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje suhe truleži (Leptosphaeria maculans = Phoma lingam) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze četiri lista do kraja cvatnje (BBCH 14-69), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Prva primjena se preporuča u jesen (od BBCH 14), čime se suzbija suha trulež (L. maculans), a druga primjena u proljeće. Preporučeno vrijeme primjene za suzbijanje bijele truleži (S. sclerotiorum) je razdoblje od sredine do kraja cvatnje (BBCH 65-69). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, jedna primjena u jesen, a jedna u proljeće;

  b) jaroj uljanoj repici (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze 30 % otvorenih cvjetova na glavnom cvatu do kraja cvatnje (BBCH 63-69). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacijske sezone;

  c) šećernoj repi (na otvorenom) za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae) i sive pjegavosti - ramularije (Ramularia beticola) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, obično od faze zatvaranja redova (BBCH 39-49). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 21 dan između primjena;
  - smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani) u količini 1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze početka razvoja rozete (listovi prekrivaju 10 % površine, BBCH 31) do faze zatvaranja redova (BBCH 39). Za suzbijanje smeđe truleži korijena dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.
  Sredstvo AMISTAR GOLD dozvoljeno je primijeniti na šećernoj repi najviše dva puta tijekom vegetacije. Dvije primjene mogu se iskoristiti za suzbijanje bolesti lista (Cercospora beticola, Uromyces betae, Erysiphe betae, Ramularia beticola), od faze zatvaranja redova do vađenja, ovisno o karenci (BBCH 39-49). Alternativno, sredstvo se jednom može koristiti za suzbijanje smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani) u fazi BBCH 31-39, a drugi puta za suzbijanje bolesti lista u fazi BBCH 39-49. U takvom slučaju, najmanji razmak između primjena mora biti 30 dana. Preporučeni utrošak vode je 200-400 L/ha.

  d) suncokretu (na otvorenom) za suzbijanje bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pjegavosti stabljike (Leptosphaeria lindquistii = Phoma macdonaldi) i sive pjegavosti (Diaporthe helianthi = Phomopsis helianthi) folijarnom primjenom u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze izduživanja stabljike do kraja butonizacije (BBCH 20-59), ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Preporučeni utrošak vode je 200-600 l/ha.Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone uz razmak od 21 između primjena.

  e) stočnoj repi (na otvorenom) za suzbijanje: - smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani) u količini 1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze početka razvoja rozete (listovi prekrivaju 10% površine, BBCH 31) do faze zatvaranja redova (BBCH 39). Za suzbijanje smeđe truleži korijena dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.
  Sredstvo AMISTAR GOLD dozvoljeno je primijeniti na stočnoj repi najviše dva puta tijekom vegetacije. Dvije primjene mogu se iskoristiti za suzbijanje bolesti lista (Cercospora beticola, Uromyces betae, Erysiphe betae, Ramularia beticola), od faze zatvaranja redova do vađenja, ovisno o karenci (BBCH 39-49). Alternativno, sredstvo se jednom može koristiti za suzbijanje smeđe truleži korijena (Rhizoctonia solani) u fazi BBCH 31-39, a drugi puta za suzbijanje bolesti lista u fazi BBCH 39-49. U takvom slučaju, najmanji razmak između primjena mora biti 30 dana. Preporučeni utrošak vode je 200-400 L/ha;

  - pjegavosti lista (Cercospora beticola), hrđe (Uromyces betae), pepelnice (Erysiphe betae) i sive pjegavosti - ramularije (Ramularia beticola) u količini 1 L/ha. Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, obično od faze zatvaranja redova (BBCH 39-49). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacijske sezone, uz razmak od 21 dan između primjena. Preporučeni utrošak vode je 200-400 L/ha.

  Karenca: 60 dana za suncokret; 35 dana za šećernu i stočnu repu. Osigurana je vremenom primjene u uljanoj repici.