You are here

Amistar Extra

Zadnja promjena:
27.01.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/04-01/61.
Sastav: 
Kemijska skupina
QoI
Triazoli
Grupa: 
Grupa C3 (Azoksistrobin) i Grupa G1 (Ciprokonazol)
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
Preventivno, kontaktno, sistemično

Fungicid namijenjen suzbijanju bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici, suncokretu i šumarstvu.

 

Amistar Extra je preventivno-kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u žitaricama, šećernoj repi, uljanoj repici i šumarstvu. Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine omogućava se širok spektar djelovanja na bolesti. Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Amistar Extra osim odličnog djelovanja na bolesti ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna što izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Amistar Extra omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik. 

Djelatna tvar ciprokonazol djeluje sistemično tako da ulazi u biljno tkivo i kreće se akropetalno. Na ključne bolesti djeluje kurativno jer u vrijeme inkubacije zaustavlja rast micelija u biljnom tkivu. Azoksistrobin se odlikuje vrlo dobrim vezivanjem za lisnu površinu pa samim time kontaktno i preventivno djeluje na spore gljivica. Uz kontaktno djelovanje, azoksistrobin je jedina djelatna tvar iz skupine strobilurina koja posjeduje i sistemično djelovanje pa ulazi u biljne organe. Na taj način izravno utječe na urod jer poboljšava gospodarenje vodom u sušnim uvjetima, povoljno djeluje na gospodarenje dušikom, te na produljenje vegetacije i nalijevanje zrna.

 

Hrast

Jara pšenica

Jari ječam

Ozima i jara uljana repica

Ozima pšenica

Ozimi ječam

Pšenoraž

Raž

Šećerna repa

Suncokret

Zaštita okoliša

 • Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim područjima koja služe za sakupljanje pitke vode. Prilikom tretiranja mora se spriječiti onečišćenje voda, izvora voda i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m. Spriječiti zanošenje škropiva, a ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Zaštitna oprema

 • Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtarsku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P. Ruke zaštititi gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu uporabiti gumenu pregaču. Nakon rada dobro oprati ruke i izložene dijelove tijela vodom i sapunom. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanjaju, a posebice pri uporabi sredstva.

Miješanje

Amistar Extra se može miješati sa insekticidom za suzbijanje žitnog balca – leme (Karate Zeon). Ne preporučuje se miješanje s kontaktnim herbicidima i mineralnim gnojivima prije fenofaze 31 ZCK.

Utrošak vode

200-400 l/ha

 • PRIMJENA U:

  a) ozimoj pšenici: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevice (Stagnospora nodorum), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);

  b) jaroj pšenici:  pepelnice (Blumeria graminis), hrđe (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), fuzarioza (Fusarium spp.) i sniježne plijesni (Calonectria graminicola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);

  c) ozimom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), rđe (Puccinia hordei), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-1 l/ha (6-10 ml/100 m2);

  d) jarom ječmu: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe ječma (Puccinia hordei), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora/Drechslera teres) i sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);

  e) zobi: pepelnice (Blumeria graminis) i narančaste hrđe zobi (Puccinia coronata) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2);

  f) raži: pepelnice (Blumeria graminis), smeđe hrđe (Puccinia dispersa) i sive pjegavosti lista raži (Rhynchosporium secalis) u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);

  g) tritikalu: pjegavosti lista pšenice (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevica (Stagonospora nodorum) i pšenične hrđe (Pucinia triticina) u količini 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml/100 m2);

  S primjenom na žitaricama započeti pri pojavi prvih znakova bolesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). U žitaricama se smije primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 21 dan;

  h) šećernoj repi: pjegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) u količini od 0,6-0,8 l/ha (60-80 ml/1000 m2). Niža količina treba se primijeniti u godinama sa slabijim uvjetima za razvoj pjegavosti lista šećerne repe ili na tolerantnim sortama. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha. Može se primijeniti najviše dva puta u jednoj vegetacijskoj sezoni u razmaku od 18 dana;

  i) ozimoj i jaroj uljanoj repici: crne pjegavosti (Alternaria spp.) i bijele truleži (Sclerotinia spp.) u količini od 0,75–1,0 l/ha uz utrošak 400-600 l vode/ha. Dozvoljene su dvije primjene sredstva tijekom vegetacije: prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 i drugi puta u razmaku od najmanje 21 dan;

  j) suncokretu: koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), crne pjegavosti suncokreta (Phoma macdonaldii), sive pjegavosti suncokreta (Diaporthe helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii), bijele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum) i hrđe suncokreta (Puccinia helianthi) u količini od 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml/100 m2). Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada prijeti zaraza, preventivno, počevši od faze 6-8 listova do cvatnje. Može se koristiti najviše dva puta. Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha. S gledišta biološke učinkovitosti vrlo je važno ispravno određivanje vremena prskanja i osiguranje dobre prekrivenosti biljaka škropivom;

  k) hrastu: hrastove pepelnice (Microsphaera alphitoides) u količini od 0,6-0,7 l/ha uz utrošak 250 l vode/ha na podmlatku hrasta visine 0,5 m. Sredstvo treba primijeniti u početku pojave pepelnice.

  Karenca:

  42 dana za jaru i ozimu pšenicu i jari i ozimi ječam;

  45 dana na zob, raž i tritikale;

  14 dana za šumske plodine;

  28 dana za korijen i list šećerne repe i suncokret;

  30 dana za uljanu repicu.