You are here

Brasan 540 EC

Zadnja promjena:
28.02.2020

Herbicid

NOVO cjelovito rješenje za širok spektar korova u uljanoj repici.

BRASAN 540 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici. Sredstvo BRASAN 540 EC sadrži dvije aktivne tvari: dimetaklor i klomazon koje se odlično dopunjuju u svom djelovanju. Odlično djeluje na rusomaču, slakoperku, koštan, ljuljeve, kamilicu, mrtvu koprivu, mišjakinju, jarmen, čestoslavicu i druge korove.

Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2,0 l/ha. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom (1) svake treće godine na istoj površini.

Spektar djelovanja sredstva BRASAN 540 EC:
Vrlo dobro suzbija: obični štir (Amaranthus retroflexus), slakoperka (Apera spica-venti), poljska vrkuta (Aphanes arvensis), pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris), oštrodlakava režuha (Cardamine hirsuta), Cerastium glomeratum (klupčasti rožac), bijela loboda (Chenopodium album), obični koštan (Echinochloa crus-galli), mlječika (Euphorbia sp.), obična konica (Galinsoga parviflora), broćika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium sp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), dvornik (Polygonum sp.), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), kostriš (Senecio vulgaris), ljekoviti oranj (Sisymbrium officinale), crna pomoćnica (Solanum nigrum), svinjak (Sonchus sp.), mišjakinja (Stellaria media), poljska čestika (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronica sp.), ptičja grahorica (Vicia cracca).
Dobro suzbija: mišji repak (Alopecurus myosuroides), oranj (Descurainia sp.), iglica (Geranium sp.), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), pušina (Silene sp.), brčak (Vulpia sp.).
Plodored: u slučaju propadanja usjeva, smiju se sijati:
- odmah uljana repica i ozima pšenica, uz duboko preoravanje,
- u proljeće nakon obrade tla jara uljana repica, grašak, grah, kukuruz i krumpir,
- nakon 3 mjeseca kulture kratkog vegetacijskog ciklusa (npr. salata, matovilac, rikola),
- nakon obrade tla na minimalno 15 cm dubine jara pšenica, jari ječam, zob, facelija, suncokret, lan, šećerna repa i krmne trave.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u ozimoj uljanoj repici.

 

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva BRASAN 540 EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo BRASAN 540 EC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 10 metara.

Zaštitna oprema

  • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva BRASAN 540 EC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ograničenja

Sredstvo BRASAN 540 EC smije se koristiti jedanput svake treće godine u maksimalnoj dozi od 2,0 l/ha na istoj površini. Primjena sredstva iz zraka nije dozvoljena.

Plodored

U slučaju propadanja usjeva, smiju se sijati: odmah uljana repica i ozima pšenica, uz duboko preoravanje; u proljeće nakon obrade tla jara uljana repica, grašak, grah, kukuruz i krumpir; nakon 3 mjeseca kulture kratkog vegetacijskog ciklusa (npr. salata, matovilac, rikola); nakon obrade tla na minimalno 15 cm dubine jara pšenica, jari ječam, zob, facelija, suncokret, lan, šećerna repa i krmne trave.