You are here

Prelado

Vrlo rana sorta, visokog prinosa i kvalitete

  • Prva sorta u procesu ubiranja graškova (vrlo kratke vegetacije )
  • Ujednačene tamno zelene boje sa zadovoljavajućom kvalitetom
  • Široko adaptabilna sorta

Visoka otpornost (HR) = Fusarijsko venuće Fop: 1