You are here

Proljetna zaštita žitarica od korova

Žitarice
26.03.2021

Primjena AXIAL® 50 EC i LECTOR® DELTA u proljeće, predstavlja idealnu kombinaciju za cjelovito rješenje protiv svih najtvrdokornijih korova u žitaricama.

U proljeće do faze pojave drugog koljenca, kada je drugo koljence do 2 cm iznad prvog, preporučamo primjenu kombinacije:

LECTOR® DELTA 100 ml + AXIAL® 50 EC 0,6-0,8 l/ha.

AXIAL® 50 EC – specijalist za uskolisne korove

Fleksibilan, ekonomičan, siguran, herbicid AXIAL® 50 EC osigurava visok učinak na uskolisne korove u žitaricama. AXIAL® 50 EC ima ugrađeni okvašivač koji osigurava maksimalno djelovanje na slakoperku, divlju zob, mišji repak i ljuljeve. 

AXIAL® 50 EC preporučamo primijeniti s herbicidom LECTOR DELTA, idealnim partnerom protiv širokolisnih korova.

LECTOR® DELTA – idealan partner za suzbijanje širokolisnih korova

LECTOR® DELTA u kombinaciji sa herbicidom AXIAL® 50 EC suzbija sve najvažnije širokolisne i uskolisne korove u žitaricama uključujući i tvrdokorne kao što su poljska ljubica, galium, čestoslavica, rusomača, mišjakinja, kamilica, poljski mak, slakoperka i brojne druge.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.