You are here

Preporuke za zaštitu žitarica od bolesti

Žitarice
02.05.2021

Preporuke za zaštitu pšenice od bolesti

Prvi tretman pšenice (T1)

Zaustavljanje bolesti i sprječavanje širenja na nove listove 
Prvim tretmanom znatno umanjujemo pritisak bolesti kasnije u vegetaciji.

PREPORUKA
Protiv rane pojave smeđe pjegavosti pšenice preporučamo fungicid MAGNELLO® u dozi 0,7 l/ha.

Drugi tretman pšenice (T2)

Provodi se od pojave do potpunog razvoja zastavice. 
Predstavlja najvažniji tretman, naročito u godinama s povoljnim za razvoj bolesti. U formiranju prinosa najznačajniju ulogu ima list zastavica i drugi gornji list. Ovim tretmanom osiguravamo zdravu biljku sve do prskanja u klas.

PREPORUKA
Za potpunu i dugotrajnu zaštitu zastavice od bolesti, preporučamo fungicid ELATUS® Era u dozi 0,8 l/ha.

Treći tretman (T3)

Zaštita klasa od bolesti
Preporučamo obaviti u vrijeme kada je klas potpuno razvijen - period početka do sredine cvatnje.

PREPORUKA
Za očuvanje klasa zdravim sve do žetve preporučamo ekonomično rješenje, fungicid MAGNELLO® u dozi 1l/ha ili fungicid najnovije tehnologije ELATUS® Era u dozi 0,8-1 l/ha.

POLIJEGANJE PŠENICE: uspješno možete spriječiti primjenom pouzdanog i učinkovitog regulator rasta MODDUS® 250 EC u dozi 0,4 l/ha.
Sl.1: Program prskanja pšenice

Preporuke za zaštitu ječma od bolesti

Prvi tretman ječma (T1)

Naročito je važan u godinama s toplim i vlažnim zimama. Ozimi ječam se u proljeće razvija vrlo brzo i intenzivno zbog čega je važno na vrijeme obaviti preventivnu zaštitu od pojave sive i mrežaste pjegavosti, time i širenje na novo izrasle mlade biljne ograne.
Prvi tretman ozimog ječma obavite u fazi 1. do 2. koljenca. Prvim prskanjem ječma spriječite daljnji razvoj bolesti i infekcije novih, gornjih listova.

Drugi tretman ječma (T2)

Provodi se otprilike tri tjedna nakon prvog - početak klasanja, kada je lisna masa formirana i razvijen list zastavičar (BBCH 49).

PREPORUKA: Ukoliko je u vašem usjevu dominantna zaraza mrežastom pjegavosti, tada u prvom tretmanu (T1) primijenite fungicid ELATUS® Era u dozi 0,8 l/ha.

Fungicid ELATUS® Era nad standardno je rješenje protiv ramularijske pjegavosti na ječmu koja se javlja kasnije, pa ukoliko je ona dominantna bolest, tada upotrijebite fungicid ELATUS® Era  u dozi 1 l/ha. VAŽNO! Fungicid ELATUS® Era može se koristiti jednom u sezoni.

POLIJEGANJE JEČMA: spriječite primjenom regulatora rasta MODDUS® 250 EC u fazi 1. koljenca.
Doza u ječmu: dvoredni 0,4-0,5 l/ha; šestoredni 0,6-0,7 l/ha.
Sl.2: Program prskanja jećma

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.