You are here

Preporuke za prvo prskanje žitarica

Žitarice
02.04.2019

Sl: Phyrenophora tritici-repens (žuto smeđa pjegavost lista) na pšenici, lokacija Daruvar 2.4. 

Preporuke za prvo prskanje pšenice

Vrlo rano u proljeće na pšenici možemo očekivati jake zaraze smeđom pjegavosti lista (Septoria tritici) čija prisutnost može umanjiti urode i do 40%. Da bi zaustavili širenje bolesti koje su zarazile biljku u jesen i spriječili širenje bolesti na gornje listove, prvo prskanje pšenice najbolje je obaviti u fazi 1. do 2. koljenca (početak vlatanja, kada je pšenica visine 20 - 25 cm).

Za prvo prskanje pšenice, kao najbolje rješenje protiv rane pojave smeđe pjegavosti, preporučamo u fazi 1. do 2. koljenca primjenu fungicida AMISTAR OPTI u dozi 2,0 l/ha* ili ekonomično rješenje fungicid ARTEA PLUS u dozi 0,4 - 0,5 l/ha.
*AMISTAR OPTI registriran je u dozi 2,5 l/ha. Dugogodišnja iskustva iz prakse dokazuju visoku efikasnost primjenom 2l/ha, zbog čega su u skladu s navedenim i naše preporuke.

AMISTAR OPTI djeluje i pri nižim temperaturama ispod 10˚C. Namijenjen je upravo ranom T1 tretmanu (početak vlatanja) gdje dugotrajno preventivno štiti novo izrasle listove. AMISTAR OPTI® zbog azoksistrobina ima pozitivno djelovanje na fiziologiju biljke.

Za sprječavanje polijeganja preporučamo MODDUS 250 EC u dozi 0,3-0,4 l/ha.

Preporuke za prvo prskanje ječma 

Zbog intenzivnog i brzog rasta ozimog ječma pravovremena preventivna zaštita od bolesti izrazito je važna, naročito u godinama s toplim i vlažnim zimama. Vrlo rano u proljeće mogu se očekivati jake zaraze sivom i mrežastom pjegavosti.

Prvim prskanjem ječma sprječavamo daljnji razvoj bolesti i infekcije novih, gornjih listova.

Prvi tretman ozimog ječma preporučamo obaviti u fazi 1. koljenca (BBCH 31-33).
Za prva prskanja Syngenta preporuča primjenu fungicida ELATUS Era u dozi 0,8 l/ha ili ARTEA PLUS u dozi 0,5 l/ha.

Otprilike tri tjedna nakon prvog prskanja obavezan je drugi tretman – početak klasanja, kada je lisna masa formirana i razvijen list zastavičar (BBCH 49).

Program zaštite ječma:

Ječam je osjetljiv na polijeganje zbog čega je važna primjena regulatora rasta. Preporučamo primjenu MODDUS 250 EC u fazi 1. koljenca (BBH 31).
Doza u ječmu: dvoredni 0,4-0,5 l/ha; šestoredni 0,6-0,7 l/ha.

U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.