You are here

Agroalarm novosti i preporuke za Hyvido ječam

Žitarice
13.03.2020

 

Kako bi održali dobar sklop biljaka, a radi očekivanog brzog porasta zbog visokih temperatura, za ječmove, pogotovo hibridne, važno je vrijeme primjene regulatora rasta MODDUS 250 EC.

Doza za dvoredni ječam je 0,4-0,5 l/ha, šestoredni 0,6-0,7 l/ha. Trenutak kada bi trebalo provesti tretman je sam početak vlatanja (BBCH 30) odnosno kada je prvo koljence tek počelo sa diferencijacijom.

U tom periodu treba obaviti i drugu prihranu (dan - dva prije ili kasnije).

Kod primjene regulatora rasta važno je i pratiti jutarnje temperature koje ne bi smjele pasti ispod 5°C nakon tretmana.

Nekoliko dana nakon prihrane i tretmana regulatorom rasta preporučamo i prvi fungicidni tretman sa fungicidom ELATUS® Era 0,8-1 l/ha.

Slika: Idealno vrijeme primjene regulatora rasta u ječmu.

U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.