You are here

Agroalarm novosti i preporuke s terena

Žitarice
30.03.2018
pšenica i ječam pri kraju busanja

Sl.1: lokacija Vaška

Nakon topljenja snijega i porasta temperatura Syngentini terenski stručnjaci obišli su polja pšenice i ječma u Vaškoj i Slakovcima kako bi ocijenili stanje i odlučili kada odraditi drugu prihranu i tretman regulatorom rasta

Kako bi održali dobar sklop biljaka, a radi očekivanog brzog porasta zbog najavljenih visokih temperatura, za ječmove, pogotovo hibridne vrlo je važno vrijeme primjene regulatora rasta MODDUS 250 EC.

Doza za dvoredni ječam je 0,4-0,5 l/ha, šestoredni 0,6-0,7 l/ha. Trenutak kada bi trebalo izvršiti tretiranje je sam početak vlatanja (BBCH 30) kada je prvo koljence tek počelo sa diferencijacijom (vidi sliku).

U tom periodu treba obaviti i drugu prihranu (dan - dva prije ili kasnije).

Kod primjene regulatora rasta važno je i pratiti jutarnje temperature koje ne bi smjele pasti ispod 5°C nakon tretmana.


Slika 2. Idealno vrijeme primjene regulatora rasta u ječmu.

Nekoliko dana nakon prihrane i tretmana regulatorom rasta preporučamo i prvi fungicidni tretman na ječmu s ARTEA PLUS u dozi 0,4-0,5 l/ha ili fungicidom nove generacije ELATUS™ Era 0,7 l/Ha.

Na pšenici preporučamo primijeniti ARTEA PLUS  0,5 l/ha ili vrhunski fungicid AMISTAR OPTI u dozi 2 l/ha koji će odlično zaustaviti razvoj uzročnika bolesti koje su se razvile u jesen i „očistiti“ listove od spora gljive.