You are here

AGROALARM - ELATUS™ Era, aktivnosti na pokusnim poljima

Žitarice
16.04.2018

Slika 1.: Lokacija Slakovci: priprema pokusnog polja.

Tijekom proteklog tjedna na našim pokusnim poljima obavljena je priprema parcela na kojima će se odraditi zadana prskanja prema protokolu, monitoring bolesti i ocjena djelovanja fungicida.

Nakon pripreme pokusnog polja, pregledom ječma i pšenica utvrdili smo da je usjev ječma u idealnoj fazi za primjenu regulatora rasta pa su nakon pripreme, parcele ječma prskane sa regulatorom rasta MODDUS u dozi 0,6 l/ha.

Slika 2.: Lokacija Slakovci: Faza ječma na pokusu i idealno vrijeme za primjenu regulatora rasta.

Obzirom da pšenica još nije bila u idealnoj fazi, prskanje regulatorom rasta smo odgodili za pet dana i tada obavili prskanje.

Uvidom u stadij razvoja, zdravstveno stanje biljaka, potencijal zaraze, te vremenskim prilikama koje pogoduju razvoju bolesti, odlučili smo se odraditi prvi fungicidni tretman prema prije utvrđenom protokolu na ječmovima i pšenicama.

Slika 3.: Vidljivi simptomi bolesti na donjim listovima, možemo očekivati jak pritisak bolesti na novim listovima.

Na pšenicama je u prvom tretmanu korišten fungicid AMISTAR OPTI u odmjeri 2 l/ha na svim parcelama, dok smo na ječmovima na pola parcela koristili fungicid AMISTAR OPTI u odmjeri 2 l/ha, a na drugoj polovini fungicid ELATUS™ Era u odmjeri 0,8 l/ha. Ovim prskanjem smo preventivno zaštitili nove listove od razvoja bolesti i omogućili nesmetan razvoj usjeva u fazi najjačeg porasta.

Nakon završenih tretmana slijedi monitoring parcela, a posebnu pažnju ćemo usmjeriti na pravovremenu reakciju u slučaju potrebe suzbijanja leme (žitni balac) i lisnih ušiju koje su se već pojavile na pojedinim parcelama nedaleko od pokusa.

U slučaju pojave kritičnog broja navedenih štetnika koristiti ćemo KARATE ZEON u dozi 0,15 l/ha. Za insekticid KARATE ZEON smo se odlučili radi produljenog djelovanja, a koje nam daje sigurnost da jednim tretmanom, bez ponavljanja suzbijemo navedene štetnike.

Slika 4.: Vidljiva oštećenja na listovima uslijed napada leme (žitni balac).

Slika 5.: Lisne uši osim što sišu sokove iz biljke prijenosnici su i virusa.