You are here

Zaštita jabuke nakon cvatnje

Voće
11.04.2017

Završetkom cvatnje jabuka ulazi u najkritičniju fazu za infekciju bolestima kao što su krastavost (Venturia spp.) i pepelnica (Podosphaera spp.). Osim bolesti važno je suzbiti i neke štetnike kao što su: lisne uši i crveni pauk. Zato preporučamo fugicid SCORE  u kombinaciji s ditianon ili kaptan. Za pepelnicu dodati THIOVIT JET. Lisne uši suzbijamo insekticidom na bazi tau-fluvalinata i drugima koji su ostali na tržištu nakon ograničenja primjene neonikotenoida, a za pauka najbolji izbor je VERTIMEC.

 

Krastavost (mrljavost) lista i plodova jabuke

Krastavost (mrljavost) lista i plodova jabuke uzrokuje gljivica Venturia inaequalis koja prezimljuje u otpalom lišću ili na kori drveta. Infekcije mogu nastati čim ljuska pupa popuca i pojave se čašični listići.

Uvjeti potrebni za infekciju su askospore ili konidije gljive na listu te kapljica kiše (potreban period vlaženja je 8 - 48 sati zavisno od temperature zraka). Prvi simptomi na listovima  vide se kao maslinasto-zelene mrlje okruglog ili nepravilnog oblika.

Zaraženi plodovi  na sebi imaju sivo-smeđe mrlje ispod kojih se stvara plutasto tkivo, rastom ploda dolazi do raspucavanja i  karakterističnih krasta. Rano zaraženi plodovi  najčešće otpadnu.

Od infekcije do prvih simptoma na listu prođe 8-18 dana zavisno od temperature. Nakon pojave simptoma i sporulacije gljive zaraza se širi  sekundarno konidijama sve do kraja vegetacije.

Pepelnica jabuke

Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotricha je gljivica koja prezimi u pupovima.

Formira karakterističnu bjelkastu prevlaku na napadnutim organima i mrežicu na zaraženim plodovima.

Napadnuti izbojci postaju kraći, listovi  se uvijaju, kasnije se suše i otpadaju. Iz zaraženih izbojaka šire se infekcije na zdrave mladice, a kasnije i na plod.

Kako zaštititi jabuke od krastavosti i pepelnice

Posebnu pažnju treba obratiti u periodu nakon cvatnje pa sve do polovice lipnja.

Zaštitu treba obavljati preventivno, a za puni uspjeh do kraja vegetacije važno je pratiti vremenske uvjete (prvenstveno kišu). Važno je uvijek osigurati fungicidni depozit na biljci prije kiše te voditi računa da ga ne ispere kiša u kratkom roku nakon prskanja. Ako nam infekcija promakne u roku 78 sati možemo primijeniti kurativni fungicid, a za to je najbolji izbor SCORE.

Program zaštite nakon cvatnje uključuje kombinacije sistemika i kontaktnog fungicida. Zato se preporuča SCORE u dozi 0,15 lit/ha (15 ml/100 lit) i fungicid na bazi ditianona ili kaptana. Za pepelnicu je potrebno dodati močivi sumpor THIOVIT JET u minimalnoj dozi 2,5 kg/ha (250 g/100lit).

Kako zaštititi jabuke od štetnika nakon cvatnje

Nakon cvatnje na jabuci se može pojaviti nekoliko štetnika kao što su: lisne uši, krvava uš, jabučna osica i crveni pauk.

Za ove štetnike potreban je redovan pregled i praćenje praga štetnosti jer se zaštita obavlja samo ako pređu prag štetnosti.

Za lisne uši koristi se nekoliko insekticida, jedan od njih je proizvod na bazi djelatne tvari tau-fluvalinat. U slučaju da je primijećen crveni pauk prska se odvojeno kombinacijom VERTIMEC 1 lit/ha + okvašivač ETALFIX PRO 250 ml/ha.

Za više informacija o zaštiti jabuke nakon cvatnje obratite se Syngentinim stručnjacima na jedan od navedenih kontakata u prilogu ovog članka ili na email: [email protected]