You are here

Početna prskanja jabuka do kraja cvatnje

Voće
13.03.2017

Na početku vegetacije suzbijamo nekoliko uzročnika bolesti i to krastavost lista jabuke, pepelnicu i bolesti kore (drveta)

Krastavost (mrljavost) lista i plodova jabuke uzrokuje gljivica Venturia inaequalis koja prezimljuje u otpalom lišću ili na kori drveta. Infekcije mogu nastati čim ljuska pupa popuca i pojave se čašični listići. Uvjeti potrebni za infekciju su askospora gljive na listu i kapljica kiše (potreban period vlaženja je 8 - 48 sati zavisno od temperature zraka). Prvi simptomi zaraze u fazi bubrenja pupoljaka biti će vidljivi tek u fenofazi cvatnje ili na samom kraju cvatnje zavisno od temperatura. Nakon pojave simptoma zaraza se širi  sekundarno konidijama sve do kraja vegetacije.

Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotricha prezimi u pupovima koji daju zaražene kržljave mladice ili deformirane cvjetne grančice prekrivene bijelom prevlakom. Iz zaraženih izbojaka šire se infekcije na zdrave izboje a kasnije i na plod.

Rak kore jabuke - Nectria galligena napada grane ili deblo, a simptomi se vide u obliku koncentričnih krugova na sasušenoj kori. Neke sorte su osjetljivije kao npr.: Gala, Braeburn, Jonagold, Zlatni delišes, Pinova, Fuji. Ako se bolest ne izolira pravovremeno može dovesti do sušenja cijelog stabla.

Kako zaštititi jabuke od bolesti

Zaštita jabuke u fazi bubrenja pupoljaka treba obaviti preventivno, ali za puni uspjeh i kasnije do kraja vegetacije treba slijediti program zaštite i vremenske uvjete,  te osigurati da fungicid bude na biljci uvijek prije kiše.

Za krastavost i bolesti kore (drveta) u fazi bubrenja pupoljaka najbolji izbor je bakreni pripravak Nordox 75 WG  u dozi 1,5 kg/ha, nakon toga za prskanja do kraja cvatnje preporučamo Chorus u dozi 0,45 kg/ha ili kombinacija CHORUS + pripravak na bazi mankozeba u polovičnoj dozi. Za pepelnicu na osjetljivim sortama (Idared, Jonagold sl.) dodaje se pripravak Thiovit Jet u minimalnoj dozi 3,5 kg/ha.