You are here

Kovrčavost lista breskve i nektarine

Voće
11.02.2018

Uzročnik kovrčavosti lista breskve je fitopatogena gljiva Taphrina deformans koja napada list, mladice, cvjetove i plod. Osim breskve i nektarine gljivica rijetko napada badem i marelicu. Suzbija se najbolje na početku vegetacije bakrenim fungicidom Nordox 75 WG u dozi 2,0 kg/ha ili 20 g/10 lit vode (klasično prskanje).

Simptomi kovrčavosti: Napadnuti list nepravilno raste, kovrča se, zadebljava i deformira. Deformirani listovi budu drugačije obojeni i najčešće su zeleno - žućkasti ili crvenkasto - ljubičasti što zavisi od sorte. Zaraženi listovi se kasnije suše i otpadaju. Na plodovima se kod jačeg napada pojavljuju žuto-crvene pjege i deformacije - ispupčenja. 

Biologija gljive: Taphrina deformans prezimljuje na kori grana i grančica te na pupovima. Njenom razvoju pogoduje kišno vrijeme. U proljeće gljiva stvara askospore u starom otpalom lišću ili konidije na kori grana i u pupoljcima, koje kiša raznosi na mlade listiće već pri otvaranju pupoljaka. Potrebna temperatura za razvoj bolesti je 4 - 25°C, a po nekim podacima infekcija počinje i na nižim temperaturama od 4°C. Klijanje spora prestaje na temperaturi iznad 25-30°C.

Zaštita breskve od kovrčavosti lišća: Najbolji izbor je bakreni fungicid Nordox 75 WG na bazi bakrenog oksiklorida u dozi 2,0 kg/ha. Ovaj fungicid pripada novoj generaciji bakrenih fungicida jačeg i dužeg djelovanja te boljih toksikoloških svojstava. Za širi spektar djelovanja Nordoxu se može dodati sumporni fungicid Thiovit Jet WG u dozi 2,5-5,0 kg/ha. Prskanje treba obaviti u fazi  bubrenja pupoljaka, ali se isti tretman može primijeniti i pred samo opadanje lišća u jesen. Početkom vegetacije do cvatnje treba izvršiti još 1-2 tretiranja pripravcima iz grupe organskih fungicida na bazi djelatnih tvari ditianon, dodin, ziram i sl. Važno je napomenuti da se bolest suzbija isključivo preventivno, jer kad se primjete simptomi (kovrčanja lista) tada sredstvo ne može zaustavit infekciju i takvi listovi na kraju ipak otpadnu.