You are here

Zaštita vinograda u lipnju

Vinova loza
01.06.2018

Vinova loza tijekom lipnja započinje s intenzivnim razvojem bobica uz kontinuiran rast lisne mase i mladica. To je vrijeme kada treba nastaviti primjenjivati sistemične fungicide za suzbijanje plamenjače i pepelnice.

Najbolji izbor je kombinacija fungicida PERGADO + DYNALI  ili RIDOMIL GOLD + DYNALI. Za sivu plijesan i grožđane moljce preporuča se usmjereno prskanje u zonu grozda kombinacijom SWITCH 62,5 WG + AFFIRM. U područjima gdje je prisutan američki cvrčak koji je vektor zlatne žutice najbolji izbor za zaštitu je insekticid ACTARA 25 WG.

Plamenjača (Plasmopara viticola) i zaštita poslije cvatnje

Plamenjača (peronospora) je značajna na svim zelenim dijelovima loze, a najosjetljiviji su mladi grozdići i listovi kad završi cvatnja. U mnogim su vinogradima do kraja svibnja prisutne prve proljetne zaraze. Prvi simptomi plamenjače primijete se u vidu žućkastih mrlja na licu lista, a ubrzo nakon toga vidi se bijela prevlaka na naličju lista. Zaraženi grozdići izgledaju savijeni s tamnom bojom peteljkovine, a na bobicama se javlja bjeličasta prevlaka koja se lako zamjeni s pepelnicom.Takvi grozdići se u konačnici osuše.

Suzbijanje plamenjače poslije cvatnje

U fazi intenzivnog razvoja bobica i rasta loze preporuča se koristiti sistemične fungicide jer je potrebno zaštititi kako već izraslu mladicu, tako i onu koja će izrasti do sljedećeg prskanja. To je moguće samo tzv. pravim sistemicima – sredstvima koja ulaze u list i premještaju se sokovima po biljci (iz oprskanog u neprskani list).

Prvi i vodeći sistemični fungicid u svijetu za suzbijanje plamenjače vinove loze je još uvijek RIDOMIL GOLD, jedinstveni fungicid koji se snažno kreće biljkom koja ga brzo upija te se stoga teško ispire kišom 2 sata nakon prskanja, a osigurava dugotrajnu zaštitu (8-10 dana).

Osim preparata RIDOMIL GOLD za besprijekornu zaštitu bobica odličan izbor je PERGADO MZ ili PERGADO F.

Preporuke za primjenu su sljedeće:

RIDOMIL GOLD MZ Pepite (25 grama u 10 litara vode ili 2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD R (50 grama u 10 l vode ili 5,0 kg/ha). Druga moguća kombinacija je PERGADO MZ ili PERGADO F (25 grama u 10 litara vode ili 2,5 kg/ha).

Pepelnica – lug (Uncinula necator) i njeno suzbijanje

Pepelnica ili lug je bolest koja se razvija na površini svih zelenih organa. Zaraženo mlado lišće se deformira no štete su puno veće kod zarazi bobice i grozdove. Inficirane bobice u ranoj fazi se suše, a kasnije pucaju i na njih se sekundarno naseli trulež. Pepelnica predstavlja opasnost od ranog proljeća sve do kraja vegetacijskog razdoblja, a do zaraze može doći i bez kiše. Ova gljivica za svoj razvoj traži visoku relativnu vlagu zraka

Suzbijanje pepelnice nakon završetka cvatnje

Također, kao i za suzbijanje plamenjače, preporučaju se sistemični fungicidi, a najbolji je izbor novi fungicid DYNALI (5,0 – 6,0 ml/10 litara vode ili 0,5 – 0,60 lit/ha). Od ostalih pripravaka može se koristiti je TOPAS 100 EC (2,5 ml/10 litara vode ili 0,25 lit/ha) + THIOVIT JET WG 30 g/10 lit ili 3,0 kg/ha).

Siva grožđana plijesan (Botritis cinerea)

Do primarne zaraze botritisom dolazi odmah nakon cvatnje i je tada potrebno primijeniti i botriticid.

Dokazano najučinkovitiji preparat i u kišnim ljetima i jesenima jest svakako SWITCH 62,5 WG – sredstvo koje će osigurati potpunu zaštitu od sive plijesni, a može se rabiti koncem cvatnje, pa sve do 21 dan prije berbe (najviše 2 prskanja tijekom sezone).

Doza za SWITCH 62,5 WG je 8 g/10 litara vode ili 0,80 kg/ha, a ako se primjenjuje samo u zonu grozda utrošak po hektaru se može smanjiti za 40%. Osim njega na tržištu Hrvatske registriran je i novi fungicid GEOXE, za istu namjenu s dozom 8 g/10 litara vode ili 0,80 kg/ha.

 

Suzbijanje cikada tijekom lipnja u cilju sprječavanja prenošenja fitoplazmi na vinovoj lozi

Cikade su štetnici koje suzbijamo samo po potrebi i u okviru nacionalnog plana provedbe mjera suzbijanja širenja fitoplazmi jer su neke vrste dokazani vektori. Za kemijsko suzbijanje američkog cvrčaka kao najznačajnijeg vektora zlatne žutice, najbolji izbor je ACTARA 25 WG koju treba primijeniti u dozi 200 g/ha ili 2 g u 10 lit (klasično prskanje). Vrijeme i način primjene insekticida daju prognozne službe i agronomi.