You are here

Zaštita vinograda u drugoj polovici svibnja

Vinova loza
14.05.2020

Vinova loza u našim uvjetima tijekom svibnja intenzivno raste i razvija se.

Rastom i razvojem mladica formiraju se cvasti i lisna masa koja je veoma osjetljiva na primarne infekcije peronosporom i pepelnicom. U tom periodu rasta i razvoja sve do završetka cvatnje preporučuje se korištenje sistemičnih ili lokosistemičnih fungicida koji najbolje štite biljku preventivno i kurativno.

Zato tada biramo  provjerene fungicide kao što je RIDOMIL GOLD® MZ Pepite ili najnoviji AMPEXIO®  za plamenjaču, a kombinacija TOPAS® 100 EC + THIOVIT JET® za pepelnicu.

Plamenjača ili peronospora (Plasmopara viticola)

Ova bolest  je značajna na svim zelenim dijelovima loze, a najosjetljiviji su mladi grozdići (cvasti) i listovi. Plamenjača prezimljava na opalom lišću, a kada se ostvare za nju pogodni vremenski uvjeti (temperature iznad 10˚C i oborine iznad 10 mm u 24 sata), javljaju se prve proljetne zaraze, a to je kod nas od sredine svibnja pa sve do kraja lipnja. Prvi simptomi plamenjače primijete se u vidu žućkastih mrlja na licu listu, a ubrzo nakon toga vidi se bijela prevlaka na naličju lista. Zaraženi grozdići do cvatnje i nakon nje izgledaju savijeni s tamnom bojom peteljkovine i u konačnici se suše.

Suzbijanje plamenjače  

U fazi intenzivnog rasta loze preporučuje se koristiti sistemične fungicide jer je potrebno zaštititi kako već izraslu mladicu, tako i onu koja će izrasti do sljedećeg prskanja. To je moguće samo tzv. pravim sistemicima – sredstvima koja ulaze u list i premještaju se sokovima po biljci (iz oprskanog u neprskani list).

Prvi i vodeći sistemični fungicid u svijetu za suzbijanje plamenjače vinove loze je još uvijek RIDOMIL GOLD® MZ Pepite,  jedinstveni fungicid koji se snažno kreće biljkom koja ga brzo upija te se stoga teško ispire kišom 2 sata nakon prskanja, a osigurava dugotrajnu zaštitu (8-10 dana ).
Doziranje za  RIDOMIL GOLD® MZ Pepite je 25 grama u 10 litara vode ili 2,5 kg/ha.

Osim Ridomila na tržištiu postoji NOVI fungicid AMPEXIO® na bazi mandipropamida i zoksamida. Ova  jedinstvena kombinacija lokosistemičnih svojstava i iznimno brzog vezanja za voštane slojeve lista i cvata osigurava dugotrajnu zaštitu u kišnim uvjetima. Svega 60 min nakon prskanja kiša ga teško ispire.
Koristi se u dozi 0,5 kg/ha ili 5 g/10 lit vode.

Pepelnica – lug (Uncinula necator)

Pepelnica ili lug je bolest koja se razvija na površini svih zelenih organa. Zaraženo mlado lišće se deformira, no štete su puno veće kod zarazi cvjetove i grozdove.  Inficirani cvjetovi i  bobice u ranoj fazi se suše, a kasnije bobice pucaju i na njih se sekundarno naseli trulež. Pepelnica predstavlja opasnost od ranog proljeća sve do kraja vegetacijskog razdoblja, a do zaraze može doći i bez kiše. Ova gljivica za svoj razvoj traži visoku relativnu vlagu zraka.

Suzbijanje pepelnice tijekom svibnja

Također, kao i za suzbijanje plamenjače, preporučaju se sistemičnni fungicidi TOPAS® 100 EC u dozi 2,5 ml/10 litara vode ili 0,25 lit/ha u kombinaciji sa sumpornim pripravkom THIOVIT JET® u dozi 25-30 g/10 litara vode ili 2,5-3,0 kg/ha.