You are here

Zaštita vinograda na početku vegetacije

Vinova loza
11.03.2021

Početkom travnja i dolaskom toplijeg vremena vinova loza započinje s rastom i razvojem iz pupova. Porast ovisi o klimatskim prilikama, sorti i podlozi, ali i o samom položaju vinograda. Početkom vegetacije preporučamo Vam obratiti pažnju na neke važnije bolesti i štetnike.

U periodu kretanja vegetacije skrećemo pozornost na suzbijanje Crne pjegavosti (Fomopsisa) i prezimljujuće Pepelnice (luga) dok se Plamenjača suzbija kad promjer listova prijeđe 2-3 cm.  Od štetnika koji se mogu pojaviti opasne su Grinje (erinoza i akarinoza), Grba korak (Peribathodes rhomboidaria), zatim Lozine pipe (Otiorhynus spp.), te Cigaraš (Byctiscus betulae).

Sl. 1: crna pjegavost na rozgvi

Crna pjegavost (Fomposis)

Crna pjegavost je najopasnija bolest u fazi početka vegetacije i ona iz godine u godinu polako razara drvo te smanjuje prinose sve dok ne izazove potpuno propadanje trsova. Simptome crne pjegavosti lako možete uočiti na rozgvi u vrijeme rezidbe. Kora je srebrnaste ili bijele boje sa karakterističnim rak ranama na prva 2-3 internodija. Pupovi na zaraženoj rozgvi kasnije kreću ili kržljaju sa karakterističnim oštećenjima u obliku uzdužnih pukotina.

Pepelnica vinove loze

Pepelnica vinove loze prezimi u pupovima, na kori i otpalom lišću. Prve zaraze mladica obično se ne primijete, ali se može prepoznati zaražena rozgva iz prethodne vegetacije. Pepelnicu preporučamo suzbijati preventivno, odmah od faze bubrenja pupova. Pepelnica se u kasnijoj fazi razvije u obliku pepeljaste površinske prevlake na listovima, bobicama i mladicama. Gljiva brzo preraste kožicu bobe, koja otvrdne, prestane rasti, pukne, tako da se vide sjemenke. Tako zaražene bobice do berbe napadaju truležnice.

Zaštita vinograda od Crne pjegavosti i Pepelnice na početku vegetacije

1. Fenofaza vunastog pupa do 2 cm - za Crnu pjegavost i bolesti kore (drveta), primijenite bakreni pripravak  NORDOX 75 WG u koncentraciji 0,15% (15 g/10 lit). NORDOX 75 WG se jako dobro veže na rozgvu i kiša ga teško ispire. Najkvalitetniji je i najkoncentriraniji bakreni pripravak na tržištu. 

Za Pepelnicu preporučamo THIOVIT JET®u dozi 60 g/10 lit (viša doza samo ako ima grinja).
2. Fenofaza razvoja mladice 2-25 cm dužine - u ovoj fazi prijeti opasnost od tri bolesti: Crna pjegavost, Pepelnica i Plamenjača te je najbolji izbor UNIVERSALIS®u dozi 20 ml/10 lit. UNIVERSALIS® se odlikuje vrhunskim djelovanjem jer u sebi sadrži dvije djelatne tvari koje suzbijaju sve tri navedene bolesti kako kontaktno tako i lokosistemično.

Grinje na vinovoj lozi

Grinje predstavljaju značajne štetnike u ranoj fazi bubrenja pupova, a ponekad i kasnije tijekom ljeta. Na lozi živi nekoliko vrsta koje su iz različitih rodova no za determinaciju je potrebna lupa ili mikroskop jer su vrlo sitne i oku nevidljive. Na početku vegetacije obično se prvo pojave eriofidne grinje, a njihova oštećenja stručno nazivamo Erinoza ili Akarinoza. U kasnijoj fazi na lozi se može pojaviti crveni (voćni) i žuti lozin pauk te rjeđe koprivina grinja.

Zaštita od grinja je potrebna samo u onim područjima gdje se redovito javljaju. Za tu namjenu preporučamo prvo prskanje u fazi vunastog pupa s pripravkom THIOVIT JET® u dozi 100-200 g/10 lit koji osim primarne namjene za suzbijanje prezimljujuće Pepelnice, uspješno ometa razvoj eriofidnih grina, a za kasnija prskanja kad mladice pređu 3-5 cm najbolji izbor je pripravak VERTIMEC® 018 EC u koncentraciji 0,075% ili dozi 7,5 ml/10 lit jer djeluje na više vrsta grinja te ima rezidualno (produženo) djelovanje. 

Grba korak je gusjenica koja izgriza pupove u fazi vunastog pupa. Suzbija se iznimno piretroidima ako je potrebno, inače je sporadični štetnik i ne javlja se svake godine i u svim vinogradima.

Važne napomene za prva prskanja vinograda - navedene doze i koncentracije pesticida odnose se na klasično prskanje (leđnim prskalicama bez zračne potpore). S količinom  škropiva od 100 lit u ovoj fazi možete oprskati 800 do 1000 trsova. Ako koristite traktorske raspršivače utrošak škropiva zavisi od tlaka, brzine kretanja i tipa dizni. U tom slučaju pridržavajte se hektarske doze s uputstva na pripravku umanjene za 50-60% (zbog malog volumena zelene mase). Koristite svu propisanu zaštitnu opremu i primjenjujte pripravke odgovorno kako bi zaštitili sebe i okoliš. Ne dozvolite da Vam kiša ispere sredstvo nakon prskanja. Planirajte zaštitu minimalno 6 sati prije kiše.

Riješite se korova u vinogradu jednostavno, jeftino i na vrijeme

Početak vegetacije je ujedno i vrijeme prvog tretmana protiv korova u vinogradima. Korovi trebaju imati visinu 10-20 cm da bi ih suzbijali totalnim herbicidima.

Za tu namjenu Syngenta Vam preporučuje OURAGAN® SYSTEM 4, jedan od najkvalitetnijih pripravaka iz ove grupe herbicida koji sadrži specijalni okvašivač čime se uz manju dozu postiže bolji rezultat. Preporučujemo ga  u vinogradima starijim od 3 godine. OURAGAN® SYSTEM 4, pruža Vam sigurnost i dugotrajno rješenje u borbi protiv najopasnijih jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

 
OURAGAN® SYSTEM 4 na malim parcelama možete aplicirati leđnim prskalicama, ali Vam preporučamo upotrebu posebne dizne i štitnika za herbicide (tzv. zvona s herbicidnom diznom). Preporuka za dozu s ovakvim načinom prskanja je: OURAGAN® SYSTEM 4 u koncentraciji od 1,0 do 1,5% (100 - 150 ml u 10 lit vode). 

Ako se vinograd tretira traktorskim prskalicama koje imaju posebne grane za primjenu herbicida držimo se hektarske doze, ali za „aktivnu“ površinu koju tretiramo (60-100 cm ispod trsa). U rano proljeće doza za OURAGAN® SYSTEM 4 može biti u rasponu 4-6 lit/ha za „aktivnu“ površinu. Utrošak škropiva zavisi od niza faktora i preporučuje se 200-400 lit/ha. Postoji još nekoliko načina aplikacije herbicida sa smanjenim utroškom škropiva, no za primjenu je bitno da se poštuje registrirana doza po hektaru, prilagođeno korovskoj flori i stadiju razvoja korova.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.