You are here

Suzbijanje korova herbicidom OURAGAN na bazi glifosata

Vinova loza
02.04.2018

OURAGAN SYSTEM 4 je vodeći herbicid na bazi glifosata za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u trajnim nasadima i na nepoljoprivrednim površinama. Preporučuje se u dozi 2 - 4 l/ha kada su prisutni jednogodišnji korovi ili 7 - 8 l/ha za višegodišnje korove, zubaču (troskot), piriku, slak i slične s dubokim gomoljima i rizomima, a primjena treba biti koncem kolovoza do sredine jeseni.

Suzbijanje korova herbicidom OURAGAN SYSTEM 4 na bazi glifosata

Suvremeno vinogradarstvo i voćarstvo nezamislivo je bez suzbijanje korova.
Suzbijanje korova može se provoditi:

  • kultiviranjem (frezanjem, malčiranjem),
  • kemijski (herbicidima).

Vrlo često se radi kombinacija kultiviranja s održavanjem herbicidnog pojasa.
U kontinentalnim uvjetima međuredni prostor se češće malčira dok se u mediteranskim uvjetima više kultivira. No bez obzira na praksu uvijek ostane traka unutar reda na kojoj se razvijaju korovi koji predstavljaju konkurenciju lozi i voćkama u vodi i hranjivima, a osim toga idealno su stanište za štetnike i bolesti.

Primjena herbicida u voćarstvu i vinogradarstvu je u skladu s načelima integrirane proizvodnje.
Ovisno od vrste korova, njegovog stadija razvoja, te starosti nasada, mogu se koristiti herbicidi:

  • za korov u fazi nicanja,
  • herbicidi površinskog djelovanja (totalci),
  • ili herbicidi koji uništavaju korov ili grmlje dubinski iz korijena (translokacijski).

Unatoč tome što je izbor herbicida širok, u praksi se najčešće koriste translokacioni (glifosati), a jedan od vodećih je OURAGAN SYSTEM 4. Ouragan ima široku primjenu i na nepoljoprivrednim površinama za uništavanje grmlja i šikara, posebno značajno kod privođenja zemljišta kulturi i održavanja rubova parcela i pristupni puteva.

Doziranje Ouragana za korove u voćnjacima i vinogradima

Ouragan System 4 se preporuča za suzbijanje korova u nasadima starijim od 3 godine. 
Idealno vrijeme primjene za višegodišnje korove zubaču (troskot), piriku, slak i druge korove s dubokim gomoljima i rizomima počinje koncem kolovoza i traje do sredine jeseni, a doza je 7 - 8 l/ha. Može se još primijeniti tijekom proljeća za jednogodišnje korove kad dosegnu visinu 10 -15 cm u dozi 2 - 4 l/ha aktivne površine.

Za male proizvođače koji Ouragan apliciraju leđnim prskalicama odmjera je 200 ml/10 lit vode za višegodišnje korove i 100 ml/10 lit  za jednogodišnje korove što okvirno odgovara gore navedenim hektarskim dozama.

VAŽNO: Ouragan sadrži specijalni okvašivač na bazi kukuruznog škroba koji osigurava bolje i brže djelovanje te stoga nije potrebno dodavati nikakav okvašivač ili ureu za bolje djelovanje. Prije prskanja uklonite sve zelene izboje s panja - podloge, a prilikom aplikacije koristite manji tlak prskalice i herbicidnu diznu. Preporuča se da aplikaciju obavljate za mirnog vremena, tako ćete izbjeći nepotrebno zanošenje škropiva. Nakon prskanja poželjno je da ne padne kiša barem 6 sati.

Osim Ouragana za mlade nasade moguća je primjena herbicida REGLONE FORTE, koji nema sistemično već kontaktno djelovanje preko zelene mase korova. 

Za više informacija o pravilnoj uporabi Ouragana i Reglone forte koristite uputstvo na proizvodu ili kontaktirajte naše prodajne predstavnike. Obavezno koristite svu propisanu zaštitnu opremu.