You are here

Siva plijesan - trulež grožđa (Botryotinia fuckeliana / Botrytis cinerea)

Vinova loza
16.08.2017

Za suzbijanje truleži grožđa u vinogradu najbolji rezultati se postižu primjenom fungicida SWITCH, a od ostalih pripravaka odlično djelovanje ima novi fungicid GEOXE.

Opis sive plijesni na vinovoj lozi

Ova bolest uzrokuje izravne i neizravne štete. Izravne štete su u vidu smanjenog uroda, a neizravne u vidu loše kvalitete grožđa. Gljivica troši šećere i vinsku kiselinu te je mošt potrebno dodatno sumporiti. Gljivica inficira sve biljne organe, te ju možemo primijetiti na mladicama, listovima, cvatu i bobicama. Najčešća pojava sive plijesni nastaje od faze zatvaranja grozda pa sve do berbe. Na grozdu se javlja siva prevlaka sporonosnih organa gljive koja se u povoljnim uvjetima brzo širi po grozdu te na kraju grozd većim dijelom ili potpuno protruli.

Biologija sive plijesni – truleži na lozi

Siva plijesan je izraziti polifag i napada veliki broj kultura. U vinogradu prezimi na rozgvi, u pupovima i u tlu u obliku sklerocija i micelija. U proljeće do infekcije može doći već pri 4°C i 90% relativne vlage zraka. Askospore vrše primarne infekcije cvata, a kasnije i boba. Gljiva može izravno penetrirati u bobe pomoću penetracijske hife koja probija kutikulu. Osim izravne penetracije, gljiva često vrši infekciju putem rana nastalih od raznoraznih oštećenja kao što su grad, ptice ili od kukaca (grozdovi moljci, ose i sl.).

Zaštita vinove loze od truleži - Botrytisa

Sorte zbijenog grozda su osjetljivije na napad sive plijesni pa ih treba obavezno zaštititi. Osjetljive sorte su Chardonnay, Rajnski rizling, Sauvignon, Carignan i dr. Svakako je potrebno pratiti i suzbijati grozdove moljce. Kada je populacija i napad grozdovih moljaca viši, tada je i napad sive plijesni veći.

Potrebno je i redovito zakidati zaperke i omogućiti osvjetljenje i provjetravanje zone grožđa. Gnojidbu dušikom svesti na potrebnu količinu i ne pretjerati. Od kemijskih mjera prvo prskanje treba obaviti već u cvatnji, drugo u vrijeme zatvaranja grozda i završno u fazi promjene boje ili mekšanja boba. Za tu namjenu preporučujemo dva prskanja sa SWITCH u dozi 0,08-0,1% ili 0,8-1,0 kg/ha. Switch ima trostruki način djelovanja (kontaktno, sisitemično i plinovito). Osim fungicida Switch preporučuje se još novi fungicid za trulež GEOXE u dozi 0,1% ili 1 kg/ha.