Siva plijesan - trulež grožđa (Botryotinia fuckeliana / Botrytis cinerea)

Vinova loza

Za suzbijanje sive plijesni uzročnika truleži grožđa najbolji rezultati postižu se primjenom fungicida SWITCH 62,5 WG u dozi 0,8 kg/ha, a od ostalih pripravaka odlično djelovanje ima novi fungicid GEOXE (1,0 kg/ha).

Opis sive plijesni na vinovoj lozi

Ova bolest uzrokuje izravne i neizravne štete. Izravne štete su u vidu smanjenog uroda, a neizravne u vidu loše kvalitete grožđa. Ova fitopatogena gljiva troši šećere i vinsku kiselinu te je mošt potrebno dodatno sumporiti. Osim toga na trulom grožđu sekundarno se razvijaju i druge truležnice koje ostavljaju u vinu neugodan miris ili mikotoksine koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje (Okratoksin A). Gljivica inficira sve biljne organe, te ju možemo primijetiti na mladicama, listovima, cvatu i bobicama. Najčešća pojava sive plijesni nastaje od faze zatvaranja grozda pa sve do berbe. Na grozdu se javlja siva prevlaka sporonosnih organa gljive koja se u povoljnim uvjetima brzo širi po grozdu te na kraju grozd većim dijelom ili potpuno protruli

Biologija sive plijesni – truleži na lozi

Siva plijesan je izraziti polifag i napada veliki broj kultura. U vinogradu prezimi na rozgvi, u pupovima i u tlu u obliku sklerocija i micelija. U proljeće do infekcije može doći već pri 4°C i 90% relativne vlage zraka. Askospore vrše primarne infekcije cvata, a kasnije i boba. Gljiva može izravno penetrirati u bobe pomoću penetracijske hife koja probija kutikulu. Osim izravne penetracije, gljiva često vrši infekciju putem rana nastalih od raznoraznih oštećenja kao što su grad, ptice ili od kukaca (grozdovi moljci, ose i sl.).

Zaštita vinove loze od sive plijesni - truleži - Botrytisa

Posebnu pažnju treba obratiti na sorte zbijenog grozda koje su dodatno osjetljivije na napad sive plijesni. Osjetljive sorte su: Chardonnay, Rajnski rizling, Sauvignon, Carignan i dr. Svakako je potrebno pratiti i suzbijati grozdove moljce.

Kada je populacija i napad grozdovih moljaca viši, tada je i napad sive plijesni veći. Potrebno je i redovito zakidati zaperke i omogućiti osvjetljenje i provjetravanje zone grožđa. Gnojidbu dušikom svesti na potrebnu količinu i ne pretjerati.

Od kemijskih mjera prvo prskanje treba obaviti već u cvatnji, drugo u vrijeme zatvaranja grozda i završno u fazi promjene boje ili mekšanja boba.

Za tu namjenu preporučamo dva prskanja sa SWITCH 62,5 WG u dozi 8 g/10 lit ili 0,8 kg/ha. SWITCH 62,5 WG ima trostruki način djelovanja (kontaktno, sisitemično i plinovito). Osim fungicida SWITCH 62,5 WG preporuča se još novi fungicid za trulež GEOXE u dozi 10 g/10 lit ili 1 kg/ha.

VAŽNO:Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.

Za dodatne informacije kontaktirajte Syngentinu službu stručne podrške na brojeve telefona ili email koji se nalazi ispod ovog teksta.