You are here

Plamenjača ili peronospora vinove loze (Plasmopara viticola)

Vinova loza
17.07.2019

Bolest se suzbija po preventivnom programu zaštite koji uključuje više proizvoda: NORDOX 75 WG, UNIVERSALIS, RIDOMIL GOLD MZ, RIDOMIL GOLD R, PERGADO ili QUADRIS. Izbor ovisi od fenofaze razvoja loze i opasnosti od napada bolesti. U najosjetljivijim fazama koriste se sistemici (Ridomil, Pergado), a na početku vegetacije i na kraju kontaktni fungicidi.

 

Plamenjača (peronospora) na vinovoj lozi

Plamenjača ili peronospora vinove loze (Plasmopara viticola)  je u našim krajevima najopasnija bolest vinove loze koja je u Europu stigla davno na američkim Vitis vrstama.
Napada sve zelene dijelove loze, a prvi simptomi se javljaju na listovima bliže tlu. Na listovima primjećujemo  tzv. „uljne mrlje“ koje prelaze u smeđe tkivo koje se postepeno suši, dok je na donjoj strani lista vidljiva bijela sporulacija.
Bolest napada cvat koji se suši, uz vidljivu bijelu prevlaku koju lako zamjenimo s pepelnicom. Nakon cvatnje i zametanja bobica plamenjača se može razviti i na grozdu koji se djelomično ili u potpunosti osuši kod jačeg napada.

Biologija plamenjače vinove loze  

Glavni oblik prezimljenja parazita je u obliku oospora u zaraženim otpalim listovima.
Kod plamenjače vrijedi pravilo „3 x 10“, a to znači da kada je srednja temperatura zraka oko 10°C, tijekom dva do tri dana padne barem 10 mm kiše dnevno te je mladica dužine oko 10 cm, tada nastupaju povoljni uvjeti za klijanje spora i prve primarne infekcije. Vrijeme od rane zaraze do vidljivih simptoma je obično 10-15 dana, a simptome na listovima najčešće uočavamo u svibnju.
Kako temperatura zraka raste, pod uvjetom da ima dovoljno oborina, vrijeme od infekcije do vidljivih simptoma postaje kraće (4-5 dana). Infekcije obično prestaju sredinom ljeta kada nastupi sušno razdoblje i temperature pređu 30°C. Ipak, u kišnim ljetima i udolinama rijeka potrebno je paziti i na kasno ljetnu i jesensku zarazu na mladorastu poslije vršikanja.

Zaštita vinove loze od plamenjače

U početku vegetacije plamenjaču suzbijamo kontaktnim fungicidima NORDOX 75 WG  (15 g u 10 L) ili UNIVERSALIS (20 g u 10 L), a kad mladice započnu intenzivan rast (prije cvatnje i do zametanja bobica) treba nastaviti sistemičnim fungicidom RIDOMIL GOLD MZ (25 g/10 L) ili RIDOMIL GOLD R (50 g/10 L).

Nakon zametanja bobica koriste se lokosistemični fungicidi PERGADO F ili PERGADO MZ (25 g/10 L), te se krajem vegetacije završna prskanja provode s fungicidima UNIVERSALIS (25 ml/10 L), QUADRIS (10 ml/10 L) ili pripravcima na bazi bakra: NORDOX 75 WG (15 g/10 L) te najnoviji RIDOMIL GOLD R (50 g/10 L).

Sve navedene doze odnose se na klasično prskanje leđnim prskalicama, za raspršivače (atomizere) koji koriste niže utroške vode/ha, doza se računa iz preporučene hektarske doze proporcionalno utrošku škropiva.
Za lakše snalaženje i pravilan izbor pripravaka kroz vegetaciju koristite Syngentin plan i program zaštite vinove loze: KLIKNI OVDJE

VAŽNO: Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Za dodatne informacije kontaktirajte Syngentinu službu stručne podrške na brojeve telefona ili email koji se nalazi ispod ovog teksta.