You are here

Aktualne preporuke za zaštitu vinograda

Vinova loza
09.06.2017

Zaštita vinograda u vrijeme intenzivnog rasta bobica

Vinova loza tijekom lipnja započinje s intenzivnim razvojem bobica uz kontinuiran rast lisne mase i mladica. To je vrijeme kada treba nastaviti primijenjivati sistemične fungicide koji prate rast i razvoj biljnih organa. Najbolji izbor je kombinacija sistemičnih fungicida RIDOMIL GOLD + DYNALI ili PERGADO + DYNALI.

Plamenjača (Plasmopara viticola)

Plamenjača (peronospora) je značajna na svim zelenim dijelovima loze, a najosjetljiviji su mladi grozdići i listovi. Plamenjača prezimljuje na otpalom lišću, a kada se stvore povoljni vremenski uvjeti za razvoj (temperature iznad 10°C i oborine iznad 10 mm u 24 sata), javljaju se prve proljetne zaraze, u našim krajevima većinom u periodu od polovice svibnja pa sve do kraja lipnja. Prvi simptomi plamenjače primijete se u vidu žućkastih mrlja na licu listu, a ubrzo nakon toga vidi se bijela prevlaka na naličju lista. Zaraženi grozdići do cvatnje i nakon nje izgledaju savijeni sa tamnom bojom peteljkovine i u konačnici se suše.

Suzbijanje plamenjače poslije cvatnje

U fazi intenzivnog razvoja bobica i rasta loze preporučuje se koristiti sistemične fungicide jer je potrebno zaštititi kako već izraslu mladicu, tako i onu koja će izrasti do sljedećeg prskanja.
To je moguće samo tzv. pravim sistemicima - sredstvima koja ulaze u list i premještaju se sokovima po biljci (iz oprskanog u neprskani list).
Prvi i vodeći sistemični fungicid u svijetu za suzbijanje plamenjače vinove loze je još uvijek Ridomil Gold, jedinstveni fungicid koji se snažno kreće biljkom koja ga brzo upija te se stoga teško ispire kišom 2 sata nakon prskanja, a osigurava dugotrajnu zaštitu (8-10 dana). Osim Ridomila za besprijekornu zaštitu bobica odličan izbor je PERGADO MZ ili PERGADO F.
Preporuke za primjenu su slijedeće: Ridomil Gold MZ (25 grama u 10 litara vode ili 2,5 kg/ha), Ridomil Gold Combi (20-25 grama u 10 l vode ili 2,0 kg/ha). Druga moguća kombinacija je PERGADO MZ ili F (25 grama u 10 litara vode ili 2,5 kg/ha) + DYNALI (5 - 6ml u 10 litara vode ili 0,5 – 0,6 lit/ha).

Pepelnica - lug (Uncinula necator)

Pepelnica ili lug je bolest koja se razvija na površini svih zelenih organa. Zaraženo mlado lišće se deformira, no štete su puno veće kad zarazi cvjetove i grozdove. Zaraženi cvjetovi i bobice u ranoj fazi se suše, a kasnije bobe pucaju i na njih se sekundarno naseli trulež. Pepelnica predstavlja opasnost od ranog proljeća sve do kraja vegetacijskog razdoblja, a do zaraze može doći i bez kiše. Ova gljivica za svoj razvoj traži visoku relativnu vlagu zraka.

Suzbijanje pepelnice do završetka cvatnje

Također, kao i za suzbijanje plamenjače, do kraja cvatnje preporuča se sistemični fungicid, a najbolji izbor je Topas 100 EC (2,5ml/10 litara vode ili 0,25 lit/ha). Završetkom cvatnje preporuča se primijeniti novi fungicid DYNALI (5-6,5 ml/10 litara vode ili 0,5- 0,65 lit/ha). Praksa je da se za suzbijanje pepelnice uz sistemični fungicide iz grupe triazola uvijek dodaje kontaktni sumporni preparat Thiovit jet (25-30 gr/10 litara vode ili 3,0 kg/ha, ali ne u cvatnji niti kada dnevne temperature prelaze 30°C).

Slika prikazuje jasne razlike prvih primarnih infekcija plamenjače i pepelnice.

Važne napomene za prva prskanja vinograda 

  • Navedene doze za 10 lit odnose se na klasično prskanje (leđnim prskalicama bez zračne potpore). 
  • Ako koristite traktorske raspršivače utrošak škropiva zavisi od tlaka, brzine kretanja i tipa dizni. U tom slučaju pridržavajte se hektarske doze s uputstva na pripravku umanjene za 50-60% (mali volumen zelene mase).
  • Koristite svu propisanu zaštitnu opremu i primijenjujte pripravke odgovorno kako bi zaštitili sebe i okoliš.
  • Ne dozvolite da Vam kiša ispere sredstvo nakon prskanja.
  • Planirajte zaštitu minimalno 6 sati prije kiše.