You are here

Syngentini hibridi uljane repice

Uljana repica
23.07.2019

Donosimo novitet u ponudi! Sjeme hibrida Bluestar, SY Florian i SY Iowa tretirano je insekticidom protiv jesenskih štetnika. Sijte tretirano sjeme, osigurajte snažan i brz razvoj uljane repice i ostvarite nove rekorde.

 

 

Dobro poznati asortiman Syngentinih hibrida, predvođen hibridom Bluestar, proširen je najnovijom genetikom visokog potencijala prinosa - SY Florian i SY Iowa. Syngenta i dalje u ponudi ima sjeme provjerenih i visokoprinosnih hibrida SY Cassidy i SY Florida tretirano standardnim fungicidnim tretmanom.

Novost u tretmanu sjemena uljane repice
Od ove godine sjeme hibrida Bluestar, SY Florian i SY Iowa na tržište dolaze tretirani insekticidom LUMIPOSA®.
Insekticid LUMIPOSA® djeluje na sve najvažnije jesenske štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač, kupusna muha, kupusni buhač i repičina osa listarica.
Insekticid na sjemenu namijenjen je sprječavanju napada insekata na tek izniklu biljku i njihovo djelomično ili potpuno uništavanje. Smanjivanjem napada insekata biljka se brže razvija i dolazi do faze razvoja više pravih listova kada su štete za repicu znatno manje. U slučaju ponovljenog ili vrlo jakog napada, insekticid na sjemenu značajno reducira broj štetnih insekata i daje mogućnost pravovremenog djelovanja insekticidima koji se primjenjuju preko lista.
LUMIPOSA® je zaštitni znak tvrtke Dow AgroSciences, DuPont ili Pioneer i njihovih pridruženih tvrtki ili vlasnika. © 2018 Corteva Agriscience.

Prednost sjemena tretiranog insekticidom:
-nova tehnologija djelovanja na štetnike uljane repice.
-smanjeni napad najznačajnijih jesenskih štetnika.
-nesmetan razvoj mladih biljaka i izražen vigor efekt.

PONUDA HIBRIDA ULJANE REPICE:
Sjeme hibrida Bluestar, SY Florian i SY Iowa tretirano je insekticidom protiv jesenskih štetnika (crvenoglavi repičin buhač, kupusna muha,kupusni buhač i repičina osa listarica). Syngentini hibridi su srednje rani, a preporučeni sklop u sjetvi je 45-55 biljaka/m2.
Osnovne karakteristike i prednosti hibrida BLUESTAR uz visoki i stabilan prinos na različitim tipovima tla su:

 • tolerantnost na sušu u proljeće,
 • vrlo dobra otpornost na trulež korijena i stabljike (Phoma lingam),
 • robusna biljka, genetske tolerantnosti na rano otvaranje komuški čime sprječava gubitak prinosa pred žetvu,
 • biljka snažnog vigora, zatvara redove u jesen, odlično prezimljuje,
 • sjeme tretirano insekticidom.

uljana repica SY Iowa
NOVO - SY IOWA

Vrlo intenzivan hibrid, visokog potencijala rodnosti i prinosa ulja. Ostale karakteristike ovog hibrida su:

 • niža i vrlo razgranata biljka,
 • brz početni porast i ranija cvatnja,
 • vrlo dobra tolerantnosti na polijeganje,
 • sjeme tretirano insekticidom.

uljana repica SY Florian
NOVO - SY FLORIAN

Hibrid visokog potencijala rodnosti, dobre otpornosti na najznačajnije bolesti. Ovaj hibrid još ima i prednosti:

 • vrlo dobre tolerantnosti na polijeganje,
 • jak korjenov sustav,
 • sjeme tretirano insekticidom.

 

Osigurajte snažan i brz razvoj uljane repice i ostvarite nove rekorde sa Syngentinim hibridima uljane repice.