You are here

Repičina osa listarica

Uljana repica
24.09.2021

Sl.1: odrasli oblik repičine ose listarice i štete od gusjenice

Osa listarica je jesenski štetnik čija ličinka (pagusjenica) može u vrlo kratkom vremenu napraviti velike štete na repici pa i potpuni golobrst nakon kojeg se uljana repica više ne može oporaviti.

Pregledajte Vaše usjeve, po potrebi primijenite insekticid brzog djelovanja i spriječite štetu na usjevima uljane repice.

Syngentini stručnjaci preporučaju primjenu insekticida Karate Zeon u dozi 0,15 l/ha.

Pregled uljane repice:

Zapažanjem brojnosti odraslih osa u usjevu moguće je obaviti kratkoročnu prognozu. Kada se utvrdi prisutnost više od jedne ose (odrasli oblik) po četvornom metru potrebno je obaviti tretiranje.

Pregled usjeva radi utvrđivanje brojnosti pagusjenica treba obaviti 3 - 5 dana nakon utvrđenog masovnog leta osica.

Sl. 2: pagusjenica repičine ose listarice proždire lišće repice i u kratkom vremenu uzrokuje velike štete na repici

Kada se vizualnim pregledom usjeva utvrdi prosječno više od 0,5 pagusjenica po biljci ili 50 pagusjenica po četvornom metru potrebno je obaviti suzbijanje. Suzbijanje je potrebno provesti dok su pagusjenice manje od 10 mm, a prije nego što naprave veće štete.

Repičina osa listarica (Athalia rosae)

Repičina osa listarica je važan jesenski štetnik uljane repice. Javlja se u toplim jesenima u stadiju 2 do 6 listova uljane repice. Štete čine ličinke (pagusjenice), crno-sive boje, koje su u mlađem razvojnom stadiju zelenkaste.

Odrasli oblik je osa žuto-narančaste boje (vidi sliku) koja leti iznad biljaka uljane repice i lako se uočava.

Sl.3: repičina osa listarica (imago/odrasli oblik)

Pagusjenice se hrane lišćem i izrazito su proždrljive (jedna pagusjenica dnevno pojede dvostruko više lišća od svoje težine). Najveće štete su za vrijeme tople i suhe jeseni.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.
Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.
U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.