You are here

Repičin sjajnik - vrijeme je za suzbijanje!

Uljana repica
22.03.2017

repičin sjajnik

Posljednjih dana utvrđen je kritičan broj za suzbijanje repičinog sjajnika.

Repičin sjajnik je najopasniji štetnik uljane repice i obično se počinje pojavljivati u fazi otvaranja pupova. Hrani se peludom još zatvorenih cvjetova. Oštećeni pupovi ne cvjetaju, stoga dolazi do značajnog smanjenja prinosa.

Proizvođačima uljane repice za suzbijanje repičinog sjajnika preporučamo insekticid Chess 50 WG koji ne spada u skupinu piretroida, a važan je u antirezistentnoj strategiji protiv repičinog sjajnika.

 

Chess 50 WG ima dugo, rezidualno djelovanje (7 - 10 dana). Vrijeme primjene za Chess 50 WG  je najkasnije do faze žutog pupa (BBCH 59) u dozi 150 g/ha.

 

Za suzbijanje repičinog sjajnika može se koristiti i insekticid Karate Zeon u dozi 0,15 l/ha

Sl.: štete od repičinog sjajnika na pupovima uljane repice