You are here

Proizvođači uljane repice, oprez

Uljana repica
18.02.2019

Primijećena je pojava repičinih pipa u usjevima uljane repice. Na lokaciji u Koprivničkim Bregima, 16.2., ulov u žutoj posudi iznosio je 120 odraslih kukaca (kritični broj je 20 pipa/u jednoj žutoj posudi/u 3 dana).

Na ostalim lokalitetima kontinentalne Hrvatske također je primijećen pojačan broj pipa na repici i u posudama.

Proljetne repičine pipe izlaze iz tla kad je temperature oko 6°C. Budući da je prosječna maksimalna temperatura tla u zadnjih tjedan dana bila od 6.8°C u Ogulinu, do 11°C u Varaždinu i Krapini (vidi podatke dolje niže), za očekivati je da su kukci sa prezimljenja došli na uljanu repicu. U periodu od 7 dana, ukoliko dnevne temperature ostanu i dalje visoke, izaći će svi kukci, a ženke će početi sa kopulacijom i odlaganjem jajašaca.
 

Ne zaboravite pregledati svoje usjeve uljane repice na prisutnost pipa te 7 dana nakon utvrđivanja kritičnog broja (20 pipa u jednoj žutoj posudi u tri dana, ili 1 pipa/5 biljaka) primijenite insekticid KARATE ZEON u dozi 0,15 l/ha uz dodatak okvašivača ETALFIX Pro, 150 ml/ 250 l vode.

KARATE ZEON djeluje brže od ostalih piretroida (ima izraziti "knock down" učinak - rapidno djelovanje na štetnike).

Sl.: repičina pipa, 18.2., istočna Slavonija

Sl.: podaci za prosječne temperature izvor Državni hidrometeorološki zavod