You are here

Proizvođači uljane repice, oprez

Uljana repica
07.03.2017

Na pojedinim lokalitetima kontinentalne Hrvatske primijećena je pojava repičinih pipa u usjevima uljane repice,

no još uvijek se ne radi o kritičnom broju za primjenu insekticida.

Sl.1: Primijećeno prisustvo repičinih pipa, Terezino polje, 6.3.2017

Ne zaboravite pregledati svoje usjeve uljane repice na prisutnost pipa te 7 dana nakon utvrđivanja kritičnog broja (20 pipa u jednoj žutoj posudi u tri dana, ili 1 pipa /5 biljaka) primijenite insekticid Karate Zeon u dozi 0,15 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro, 150 ml/ 250 l vode.

Syngentin tim stručnjaka na području RH također pomoću žutih posuda redovito prati pojavu i brojnost ovog štetnika kako bi putem sms poruke i web stranica obavijestili i podsjetili kada je pravo vrijeme za primjenu insekticida.

Sl.2: Žuta posuda u polju

Ne zaboravite!
Karate Zeon djeluje brže od ostalih piretroida ( ima izraziti "knock down" učinak - rapidno djelovanje na štetnike).