You are here

Poljoprivrednici, vrijeme je za suzbijanje pipa u uljanoj repici!

Uljana repica
13.03.2017

Prvi gospodarski štetnik u uljanoj  repici, repičina pipa, javlja se u rano proljeće.

Zaštita od pipa se preporuča na osnovu prognoze i ulova u žutim posudama.

Za praćenje proljetnih pipa posuda se pregledava svaka 3 dana i nakon ulova od 10-20 pipa/posudi obavlja se tretiranje u roku od 7 dana.

Zaštita od pipa provodi se u popodnevnim satima kada najviše temperature u danu potaknu izlazak pipa. Optimalna temperatura za prskanje je 10°C

Preporuka za suzbijanje repičinih pipa je primjena insekticida Karate Zeon u dozi 0,15 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro, 150 ml/ 250 l vode.

 

Ne zaboravite!

Karate Zeon djeluje brže od ostalih piretroida (ima izraziti "knock down" učinak - rapidno djelovanje na štetnike).