You are here

Magnello, vrhunska zaštita uljane repice u jesen

Uljana repica
13.09.2017

Magnello je novi kombinirani sistemični fungicid preventivnog i kurativnog djelovanja koji se primijenjuje za suzbijanje crne pjegavosti (Alternaria brassicae), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i suhe truleži (Phoma lingam) na uljanoj repici.

Uz odlično fungicidno djelovanje kao veliku prednost ističemo utjecaj na visinu biljke odnosno djelovanje fungicida  Magnello kao regulatora rasta uljane repice.
Doza primjene:
0,8 l/ha uz dodatak vode 200-400 l/ha.
Vrijeme primjene:
ovisno o uvjetima za razvoj bolesti od faze 2-4 lista do početka porasta biljke (najkasnije do pojave žutog pupa BBCH 14-59).

Magnello preporučamo primijeniti u jesen za visoku i snažnu zaštitu od truleži korijena uljane repice. Primjenom u jesen Magnello će ublažiti i štete od mraza dok primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

Graf: prosječno povećanje prinosa (2016/2017) na demo i farm pokusima prskanih fugicidom Magnello 0,8 l/ha u jesenskom tretmanu (9%vlage)

*Pokus „Tvornice ulja Čepin”, Čepinski Martinci 2017

Prednosti fungicida Mangello:

  • Sadrži dvije djelatne tvari difenkonazol i tebukonazol koje se međusobno odlično dopunjuju.
  • Obje djelatne tvari tvari se sistemično kreću kroz biljku i pružaju preventivnu i najjaču kurativnu zaštitu.
  • Ova kombinacija dokazano pruža dugotrajnu zaštitu.
  • Zbog iznimne djelotvornosti utječe na povećanje visine i kvalitete prinosa.