You are here

Amistar Gold, nova i pouzdana zaštita uljane repice od bolesti

Uljana repica
12.04.2022

AMISTAR® Gold je fungicid širokog spektra djelovanja kreiran za pouzdanu i snažnu zaštitu uljane repice, suncokreta i šećerne repe od bolesti.

Sastoji se od dvije aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja koje se odlično nadopunjuju: azoksistrobin i difenkonazol.

U uljanoj repici odlično suzbija bijelu trulež i suhu trulež korijenovog (Phoma) vrata.

Uz odlično fungicidno djelovanje AMISTAR® Gold utječe na produljenje vegetacije „greening efekt” te pozitivno utječe na prinos.

Sl: Zdrava biljka i u vrijeme žetve

Vrijeme primjene:

AMISTAR® Gold primjenjuje se od faze 4 lista do kraja cvatnje. Prva primjena se preporuča u jesen, čime se suzbija suha trulež, a druga primjena u proljeće. Za suzbijanje bijele truleži  preporuča se primjena u razdoblju od sredine do kraja cvatnje.

Doza primjene: 1l/ha

Prednosti fungicida AMISTAR® Gold:

  • sastoji se od dvije aktivne tvari, dva različita mehanizma djelovanja (antirezistentna strategija),
  • vrlo efikasan u suzbijanju bijele truleži i suhe truleži korjenova vrata (Phoma) uljane repice,
  • pozitivno utječe na prinos („greening efekt”),
  • sadrži triazolsku komponentu specijaliziranu za bolesti u uljaricama (difenkonazol).

Sl.: Program zaštite uljane repice:

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.