You are here

Plamenjača luka (Peronospora destructor)

Povrće
20.03.2018
plamenjača luka

Plamenjača luka (lat. Peronospora destructor) je bolest koja se razvija na luku, poriluku i češnjaku u uvjetima visoke vlage i dugotrajnih kiša već od kraja zime i ranog proljeća.
Infekcija nastupa pri temperaturama od 4 - 25°C dok je najpovoljnija temperatura za infekciju 12°C uz uvjet da je relativna vlaga zraka 6 sati iznad 80%.

Plamenjača se iz godine u godinu najčešće prenosi zaraženim lučicama. Iz zaraženih lučica razvija se sistemično. Na oboljelim biljkama prvi znakovi bolesti uočavaju se kao kraće ili duže žutozelene blijede pjege sa sivo ljubičastom prevlakom. Oboljelo lišće propada i vene, a sekundarno ga napadaju i drugi patogeni (truleži) i u konačnici se osuši.

Za suzbijanje plamenjače koriste se fungicidi iz više različitih grupa i specifičnog načina djelovanja vodeći računa o dobroj antirezistentnoj strategiji.

Syngentin program zaštite je najkompletniji, nudi sigurnost, a baziran je na preventivnom programu s fungicidima:
Ridomil Gold MZ u dozi 2,5 kg/ha, Ridomil Gold R (NOVO!) u dozi 5,0 kg/ha, Ortiva ili Ortiva Top u dozi 1,0 lit/ha.
Kod primjene fungicida za plamenjaču luka preporučeno je koristiti kvalitetan silikonski okvašivač kao što je Etalfix Pro u dozi 0,25 l/ha.

Sl: Syngentin program zaštite luka