Pepelnica rajčice i paprike

Plodovito povrće

Oidium lycopersicum i Leveillula taurica

Pepelnica na rajčici i paprici može značajno utjecati na urod i kvalitetu ploda. Važno je zaštitu početi preventivno. Za zaštitu rajčice i paprike od pepelnice odličan izbor su jedan od tri fungicida: Thiovit Jet, Ortiva i Ortiva Top.

Opis i biologija pepelnice na rajčici i paprici

Od bolesti iz grupe pepelnica najčeće se spominju dvije vrste: Oidium lycopersicum koja se češće javlja na rajčici i Leveillula taurica koja je značajna na paprici.
Kod obje vrste prvi simptomi zaraze javljaju se u obliku žućkastih pjega. Na mjestu pjega vide se bijele prevlake (konidije i micelij gljive). Kod vrste Oidium lycopersicum bijela prevlaka je dominantno sa gornje strane za razliku od Leveillula taurica kod koje je dominantno sa donje strane lista. Ako je lišće napadnuto pepelnicom ono žuti i uvija se, nakon čega se suši te kod paprike otpada, a kod rajčice ostaje visiti na biljci.

Jak napad pepelnice negativno utječe na razvoj plodova, pojavu sunčanih opržotina i značajno smanjuje prinos. Razvoju bolesti pogoduju temperature  25 - 26°C i visoka vlažnost zraka (52-72%).
Pepelnice su najopasnije krajem ljeta i početkom jeseni posebno u plasteničkoj proizvodnji, ali se mogu javiti i na otvorenom polju.

Zaštita od pepelnice na rajčici i paprici

Obje vrste pepelnice suzbijaju se isključivo preventivno kad se ostvare uvjeti za razvoj bolesti.
Preporučuje se za prve zaštite koristiti Thiovit Jet (potreban je oprez na visokim temperaturama u plastenicima).

U proizvodnji rajčice koristi se Ortiva ili Ortiva Top koji imaju odlično preventivno djelovanje na pepelnicu, ali pokrivaju još i plamenjaču i alternariju.
U proizvodnji paprike dozvoljena je samo Ortiva. Doza Ortive i Ortive Top je 0,08-0,1%  ili 8-10 ml u 10 lit vode, odnosno 0,8-1,0 lit/ha.
Karenca je 3 dana za Ortivu i 7 dana za Ortivu Top.

Thiovit JetOrtiva TopOrtiva
25-35 g/10 l (2,5-3,5 kg/ha)8-10 ml/10 l (0,8-1,0 l/ha)8-10 ml/10 l (0,8-1,0 l/ha)
Za rajčicu i paprikuSamo za rajčicuZa rajčicu i papriku