You are here

Zaštita masline od najznačajnije i najučestalije bolesti u našim krajevima - Paunovo oko (Spilocaea oleaginea)

Maslina
04.03.2020

U svim maslinicima iza rezidbe potrebno je maslinu zaštititi bakrenim fungicidom Nordox 75 WG. Za osjetljive sorte, kao što je naša najznačajnija sorta Oblica i zaražene maslinike preporučamo dva prskanja, jedno u ožujku a drugo u travnju.

Paunovo oko (Spilocaea oleaginea)
Paunovo oko prisutno je u masliniku cijele godine. Jednom kada se pojavi u masliniku u većoj mjeri teško se riješava samo u jednoj godini, već je obično potrebno dvije do tri godine da se bolest dovede pod kontrolu i to kombinacijama pravodobne zaštite i pravilne rezidbe.
Upravo u ovo vrijeme, tijekom ožujka i travnja, kada se provodi rezidba maslinika, vrijeme je i zaštite od paunovog oka.
U maslinicima koji su relativno zdravi, potrebno je provesti pravilnu rezidbu u smislu formiranja i održavanja krošnje. U maslinicima u kojima je prisutna jaka zaraza, a to su najčešće maslinici u udolinama i stabla pregustih krošnji, potrebno je dobro orezati i prozračiti krošnju.
Napominjemo da sve odrezane grane treba iznijeti iz maslinika i spaliti, a nikako ostaviti u masliniku jer bolest prezimljuje i širi se sa zaraženih listova.

U svim maslinicima iza rezidbe potrebno je maslinu zaštititi bakrenim sredstvom, od kojih se ističe pripravak koji pruža najviši stupanj zaštite u ovoj fazi - Nordox 75 WG.

Stabla je potrebno dobro okupati nešto većom količinom vode. Uputno je obaviti dva prskanja, jedno u ožujku a drugo u travnju.

Porastom temperatura zraka, te uz prisustvo dovoljno relativne vlage i kiše, bolest započinje infekciju. Potrebno je napomenuti da inkubacija (vrijeme od infekcije do vidljivih simptoma) traje od 15 dana do nekoliko mjeseci, tako da imamo dovoljno vremena za zaštitu.

Nordox 75 WG je proizvod na osnovi bakrenog oksida, koji se čistoćom djelatne tvari, toksikološkim svojstvima, kao i niskom dozom primjene izvanredno uklapa u programe integrirane i ekološke zaštite.

Nordox 75 WG sadrži vrlo sitne čestice bakrenih iona pri čemu je više od 80% čestica ispod 2 µm (prosječno 1,2 µm). Zahvaljujući tome, uz dobru aplikaciju, postiže se vrlo ravnomjerna distribucija na biljnim organima.

Nordox 75 WG zbog toga ima naglašeno svojstvo spore redistribucije što mu osigurava visoku otpornost na ispiranje oborinama.

Doza primjene Nordoxa: 1,5 kg/ha ili 150 g/hl.

Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovom tekstu su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.